Om näringslivet i Marks kommun

Kontorsmiljö hos Franzéns Textil.

Senast uppdaterad den 10 juni 2020

Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun. Mark är en plats att växa på. I kommunen finns ca 4000 företag inom flera olika inriktningar. Många inom den textila tillverkningen som också präglar mycket av Marks kulturarv.

Marks kommun har en låg andel arbetslösa. De flesta är sysselsatta inom tillverknings- och utvinningsindustrin. Även jordbruk, byggindustri, energi och handel, vård- och omsorg och assistans är näringsgrenar med många sysselsatta.

Unikt läge

Genom det unika läget mitt emellan Göteborg-Borås-Varberg och med Landvetter 10 minuter från kommungränsen hamnar företagen mitt i en av Sveriges mest expansiva arbetsmarknadsregioner. Från Sätila/Hyssna når du Göteborg på 30 minuter och från centralorten Kinna har du både Varberg och Borås på 25 minuters pendlingsavstånd. Mark har i och med ett unikt upptagningsområde närhet till hela Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsområde.

Publicerad av: Marks kommun