Sidans innehåll

Taxor och avgifter för idrottsanläggningar

Priserna varierar beroende på om du är en bidragsberättigad förening eller om du hyr idrottsanläggningen som privatperson.

När du hyr en kommunal idrottsanläggning så är taxan indelad i två huvudgrupper

Taxa 1: Godkända och bidragsberättigade föreningar med säte i Marks kommun

Taxa 2 : Övriga

Avgifter idrottshallar

Taxa per timma inklusive omklädningrum

Taxa 1

Taxa 2

Träningstaxa

95 kronor

195 kronor

Lågtaxa måndag– torsdag klockan 16–17 och fredag klockan 19–22 (gäller inte Arenahallen A och B)

55 kronor

95 kronor

Badminton per bana

60 kronor

95 kronor

Match/tävlings-och arrangemangstaxa per timma inklusive omklädningsrum och pentry (hit räknas avslutningar,
uppvisningar och liknande)

140 kronor

290 kronor

Arenahallen A + B med möjlighet till läktare

270 kronor

585 kronor

Avgifter Tygrikeshallen

Taxa per timma inklusive omklädningsrum

Taxa 1

Taxa 2

Bana 1 – kampsport

95 kronor

195 kronor

Bana 1 – klättervägg

95 kronor

195 kronor

Tennisbana 2 eller 3

95 kronor

195 kronor

Lågtaxa vardag klockan 8–17 per bana

50 kronor

50 kronor

Match/tävlings-arrangemangstaxa per timma inklusive
omklädningsrum och pentry (hit räknas avslutningar, uppvisningar och liknande)

140 kronor

290 kronor

Avgifter gymnastiksalar

Taxa/timma inklusive omklädningrum

Taxa 1

Taxa 2

Träningstaxa

75 kronor

95 kronor

Lågtaxa måndag–torsdag klockan 21–22 och fredag klockan 19–22

40 kronor

55 kronor

Barnkalas

-

95 kronor

Avgifter fotbollsplaner och idrottsplatser

Träningstaxa per timma inklusive omklädningsrum

Taxa 1

Taxa 2

Gräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan

105 kronor

215 kronor

Gräsplan 11-spelsplan

195 kronor

390 kronor

Konstgräs lågtaxa vecka 15–44 vardag klockan 8–16

145 kronor

280 kronor

Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger

280 kronor

560 kronor

Konstgräs vecka 15–44 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan

145 kronor

280 kronor

Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16

240 kronor

475 kronor

Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 8–16, halvplan

120 kronor

240 kronor

Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger

475 kronor

955 kronor

Konstgräs vecka 45–14 vardag klockan 16–22 och helger, halvplan

240 kronor

475 kronor

Lyckeskolans konstgräs/spontanidrottsplats

0 kronor

0 kronor

Matchtaxa per timma inklusive omklädningsrumGräsplan 7-spelsplan/9-spelsplan

230 kronor

490 kronor

Gräsplan 11-spelsplan

350 kronor

745 kronor

Konstgräs vecka 15–44

350 kronor

745 kronor

Konstgräs vecka 4–14

590 kronor

1 260 kronor

För friidrott, enstaka tillfällen exklusive omklädningsrum

75 kronor

155 kronor

Kontakta lokalbokningen

Telefontid: måndag–torsdag 8.00–16.00

Telefon: 0320-21 76 85

Mejladress: fritid@mark.se

Observera att vi har begränsad bemanning på fredagar. Är ditt ärende akut kan
du mejla oss.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen