Sidans innehåll

Inackorderingstillägg för gymnasieelever

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som är under 20 år och är folkbokförd i Marks kommun. Det gäller dig som studerar vid gymnasieskolor som är kommunala eller som drivs av regioner och är på annan ort.

Behöver du bo på annan ort när du studerar?

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig på den ort där du går i skolan. Inackorderingstillägg söks inför varje läsår, men kan också sökas under pågående läsår.

För att få inackorderingstillägg från och med en viss månad ska ansökan vara inkommen senast den 10 samma månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Kommunen är skyldig att ersätta vad som motsvarar 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad då eleven är inackorderad. Bidraget utbetalas september till december under höstterminen och januari till maj under vårterminen.

Vad krävs för att kunna söka inackorderingstillägg?

  • Du ska vara folkbokförd i Marks kommun
  • Du ska ha minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig res- och väntetid per dag
  • Du ska vara inackorderad på skolorten eller i dess närhet
  • Du ska varar förstahandsmottagen till din utbildning
  • Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elev måste vara slutligt antagen för att ansökan ska behandlas. Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Elev som sökt utbildning genom frisökning har inte rätt till inackorderingstillägg.

Om anledning till ansökan är lång res- och väntetid bifogas aktuellt schema samt busstider. Med restid avses tiden från när eleven lämnar hemmet på morgonen till skoldagens början och på eftermiddagen tiden från skoldagens slut till dess eleven kommer åter till hemmet. Skoldagens början och slut är de ramtider som används på skolan och inte elevens schema. Vid fastställande av restid beräknas att eleven promenerar 1 kilometer/10 minuter.

Ansök via blankett hos Marks kommun, barn- och utbildningsförvaltningen. Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Återkrav

Om elevens förhållande ändras, så att ersättningen inte längre är berättigad, ska detta genast meddelas till barn- och utbildningsförvaltningen. Eleven är återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktiga grunder.

Studerar du på en fristående skola?

Du ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du läser på en fristående skola, folkhögskola, riksinternat, utomlands eller om dina föräldrar vistas utomlands och du bor kvar i Sverige.

Så här söker du inackorderingstillägg hos CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen