Grundskola

Här hittar du grundskolor och fritidshem i Marks kommun, både kommunala och fristående.

  • I Marks kommun finns 16 kommunala grundskolor och 2 fristående grundskolor.

  • På fritidshemmet får ditt barn tillsyn och omsorg när du arbetar eller studerar.

  • Kommunens förskolor och fritidshem stänger oftast fyra veckor i juli varje sommar.

  • Alla barn som är folkbokförda i Marks kommun är garanterade en plats i någon av våra kommunala grundskolor. Du kan ansöka om skolplats i en kommunal skola i Marks kommun i samband med att du flyttar till kommunen. Du kan också ansöka om att få byta skola inom kommunen.

  • Studie- och yrkesvägledning i grundskolan är ett sätt att ge eleverna förutsättningar att hantera val av studier och yrken i framtiden.

  • Under fem dagar per läsår ska elever i årskurs 8 och 9 ha prao på en arbetsplats.

  • Skolan följer upp att elever kommer till skolan varje dag. Om ditt barn är sjukt är det viktigt att du meddelar det till skolan.

  • Här kan du läsa om grundskolans läsårstider, lovdagar och studiedagar.