Elevhälsa och särskilt stöd

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. De ger stöd till barn och elevers utveckling mot utbildningens mål.