Sidans innehåll

Synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämnden

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan, fritidshemmet, grundskolan, anpassade grundskola, anpassade gymnasieskola, gymnasieskola eller SFI? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vårt arbete.

Om du har klagomål - gör så här

Vänd dig i första hand till personalen i verksamheten. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd kan du gå vidare.

Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig eller om du anser att problemet är allvarligt bör du vända dig till ansvarig rektor. Det är rektor som ansvarar för och beslutar om frågor som gäller förskolans och skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Du kan lämna ditt klagomål till rektor muntligt eller skriftligt. Varje skola har en mejladress som är skolans namn följt av @mark.se. Exempel: lyckeskolan@mark.se.

Om du har ett klagomål på en övergripande fråga eller om du inte är nöjd med hur rektor hanterat ditt klagomål kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen som är huvudman för kommunala förskolor och skolor.

Huvudmannen för förskolan eller skolan

På kommunala förskolor och skolor är kommunen huvudman.

Om du vill komma i kontakt med ansvarig verksamhetschef för förskolan, skolan eller fritidshemmet mejlar du bun@mark.se .Verksamhetschefen är rektorernas chef och huvudmannens representant i den dagliga verksamheten.

Du kan även lämna dina synpunkter och klagomål via e-tjänsten nedan, så kontaktar vi dig.

Så tar vi hand om dina synpunkter och klagomål

När du lämnat synpunkter eller klagomål till oss gör vi en bedömning huruvida ditt ärende kommer att utredas vidare eller inte. Därefter får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende och du ges möjlighet att lämna ytterligare information.

Utredningen innebär ofta att utredaren kontaktar andra inblandade för att få in uppgifter, till exempel rektorn.

Klagomålet handläggs skyndsamt. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning tar längre tid. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten.

Mer information om vad Skolinspektionen gör och hur du lämnar uppgifter om missförhållanden i skolan hittar du på Skolinspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen