Sidans innehåll

Anpassade skolformer

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola är till för elever mellan 7 och 16 år som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan. För elever som går i anpassad grundskola finns också fritidshem och LSS-fritids för äldre elever vilken är i socialförvaltningens regi.

Anpassad grundskola på Stommenskolan och Lyckeskolan i Kinna

Elev i Marks kommun som ska mottas i den anpassade grundskolan erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola, som integrerad elev. Om en elev bedöms att ha svårigheter att vara integrerad finns i stället möjligheten att gå i en särskild anpassad grundskola.

Det finns två anpassade grundskolor i Marks kommun. På Stommenskolan i Kinna går elever i årskurserna 1 - 6 och på Lyckeskolan i Kinna går elever i årskurserna 7–9.

Ansök om mottagande i anpassad grundskola

Ansökan om mottagande i anpassad grundskola görs av vårdnadshavare i samråd med barnets rektor. Ett mottagande av en elev i anpassad grundskola föregås av en noggrann och omfattande utredning i fyra delar; medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Om du har frågor om mottagande i anpassad grundskola ska du kontakta ditt barns rektor.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar vars skolplikt upphört och som inte förväntas nå gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Eleverna ska få en god grund för yrkeslivet eller för eventuella fortsatta studier. Utbildningen ska ge personlig utveckling och skapa förutsättningar att som vuxen kunna delta aktivt i samhällslivet.

Utbildningen är fyraårig och finns som nationella yrkesprogram eller individuellt program.

  • De nationella programmen är yrkesinriktade. I utbildningen ingår 22 veckor där eleven får sin utbildning på en arbetsplats. Detta kallas för arbetsplatsförlagt lärande vilket förkortas APL.
  • Individuellt program riktar sig till elever som inte har förutsättning att följa undervisning på ett nationellt program. Här får man en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

I Marks kommun finns anpassad gymnasieskola på Marks gymnasieskola.

Här hittar du information om vilka utbildningar som finns inom anpassad gymnasieskola i Marks kommun.

Ansök om mottagande i anpassad gymnasieskola

Elever som gått i anpassad grundskola

De elever som tidigare gått i anpassad grundskola och önskar fortsätta i anpassad gymnasieskola behöver inte göra en ny ansökan om mottagande till anpassad gymnasieskola. Utredningar som tidigare gjorts inför mottagandet till anpassad grundskola granskas och kompletteras vid behov. Därefter fattas beslut om mottagande till anpassade gymnasieskolans utbildningar.

Elever som gått i grundskola

Ansökan om mottagande i anpassad gymnasieskola behöver endast göras av vårdnadshavare vars barn gått i grundskola. Inför ett mottagande av en elev i anpassad gymnasieskola görs en noggrann och omfattande utredning. Om du har frågor om mottagande i anpassad gymnasieskola kan du kontakta ditt barns rektor.

En elev som gått ut anpassad grundskola har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Se Skollagen 2010:800, 17 kap. 16 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta anpassad skola

Rektor anpassad grundskola åk 1-6:
Katharina Myrén
Telefon: 0320-21 81 44
Mejladress: katharina.myren@mark.se

Rektor anpassad grundskola åk 7-9:
Laila Grönesjö
Telefon: 0320-21 75 46
Mejladress: laila.gronesjo@mark.se

Rektor anpassad gymnasieskola:
Laila Grönesjö
Telefon: 0320-21 75 46
Mejladress: laila.gronesjo@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen