Sidans innehåll

Skolskjuts och elevresor

Elever i grundskola och de anpassade skolformerna kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostaden och skolan. Eleverna kan hänvisas till kollektivtrafiken eller åka med upphandlad trafik. Även elever på gymnasieskola kan ha rätt till resor och får då ett skolkort till kollektivtrafiken.

Skolskjuts för elever i grundskolan och de anpassade skolformerna

Marks kommun har regler för skolskjutsverksamheten som gäller för elever i grundskolan och de anpassade skolformerna. Organisationen är uppbyggd i zoner med hänsyn till avstånd och trafiksituationer.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kan kontakta skolskjutshandläggare. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Ansökan om skolskjuts i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Ansökan om skolskjuts görs digitalt inför varje nytt läsår. Du kan också ansöka under pågående läsår. För att göra ansökan säker och smidig loggar du in med BankID. Barnets adressuppgifter, skola med mera hämtas då automatiskt från vårt elevsystem.

I ansökan finns olika alternativ till varför du ansöker om skolskjuts. Det finns även möjlighet att fylla i vilka dagar i veckan det är aktuellt samt om eleven bor växelvis.

Länkar till e-tjänsterna Ansökan om skolskjuts samt Skolskjutsportal

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt så kontakta skolskjutshandläggaren. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Datum att hålla reda på vid ansökan inför nytt läsår

Läsåret 2024/2025

 • 4 mars: Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024/2025 öppnar. En ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.
 • 17 mars: Sista dag att ansöka för att garanteras ett beslut inför skolstarten.
 • 13 augusti: Skolskjutsinformation med tilldelat färdmedel samt eventuell påstigningsplats och tidtabell visas på skolskjutsportalen för de elever som beviljats skolskjuts.
 • 20 augusti: Skolstart

Ansökningar mottages sedan löpande under läsåret.

Skolskjuts vid val av grundskola

Elev som väljer att gå på annan skola än den kommunen hänvisar till kan ha rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att:

 • Eleven har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola vilket innebär att rätten kan upphöra ju äldre eleven blir.
 • Det inte blir en merkostnad för kommunen i förhållande till om eleven går på den skolan kommunen hänvisat till. Det vill säga att eleven kan åka i de skjutsar som kommunen upphandlat utan att organisationen utökas eller att de elever som beviljats ett skolkort får behålla det vid val av skola.

Skolkort för elever på gymnasiet

Villkor för skolkort:

 • Du är berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen
 • Du är heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
 • Du har minst sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skola
 • Du kan aldrig få både skolkort och inackorderingstillägg samtidigt
 • Skolkort beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år
 • Förlorat skolkort ersätts mot en administrativ kostnad av 200 kronor

De skolkort som du tilldelats under ett läsår har giltighetstid även nästkommande läsår från höstterminens start fram till 15 september.

Ansökan om skolkort för elever på gymnasiet

Elev på gymnasieskola i annan kommun
Om du går på gymnasieskola i annan kommun (undantaget Borås kommunala gymnasieskolor) eller på en friskola görs ansökan via blankett hos barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun. Skolkortet skickas hem till dig.Blankett för ansökan om skolkort till gymnasieskola i annan kommun, läsår 2023/2024 Pdf, 136.5 kB.

Elev på någon av Borås kommunala gymnasieskolor
Du söker skolkort via Borås stads webbsida.
Här söker du Skolbusskort, elevresor i gymnasieskolan - Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsåret 2024/2025

Ansökan om skolkort görs via e-tjänsten nedan. För att få ett skolkort inför skolstarten behöver du göra en ansökan mellan 1 maj och 31 juli 2024.

För elev med skyddad identitet eller som inte har möjlighet till inloggning med Bank-ID eller Freja Eid+ finns möjlighet att kontakta handläggare via mejl. Lämna de uppgifter som krävs för att vi ska kunna kontakta dig och lösa en ansökan om skolkort.

Ansökan via Marks kommuns e-tjänst ovan ska göras av:

 • Elever folkbokförda i kommuner i Sjuhärad, vilka är Vårgårda, Herrljunga, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga som ska gå på Marks Gymnasieskola. Undantaget är elever folkbokförda i Borås kommun som söker via Borås Stad.
 • Elever folkbokförda i Marks kommun som ska gå på annan skola än Marks Gymnasieskola. Undantaget är elever som ska gå på kommunal gymnasieskola i Borås. Läs mer om skolkort på Borås stads webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever folkbokförda i andra än ovanstående kommuner söker om skolkort från sin hemkommun.

Inackorderingstillägg

Om du har långt mellan folkbokföringsadress och skolan finns möjlighet att ansökan om inackorderingstillägg i stället för skolkort.

Här kan du läsa mer om inackorderingstillägg. Öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till entreprenörer

Bergkvara buss
Telefon: 0320-450 400, välj skola Mark
Fritsla, Kinna, Skene, Björketorp, Örby, Torestorp, Öxabäck, Sätila, Ubbhult, Hyssna och Fotskäl

Horredstrafiken
Telefon: 0320-800 20, 0320-801 36
Horred och anpassad skola

Kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare

Grundskola och anpassade skolformer
Telefon: 0320-21 70 00 (via kontaktcenter)
Mejladress: skolskjuts@mark.se

Elever vid Marks gymnasieskolan
Telefon: 0320-21 70 00 (via kontaktcenter)
Mejladress: marksgymnasieskola@mark.se

Elever vid övriga gymnasieskolor
Telefon: 0320-21 70 00 (via kontaktcenter)
Mejladress: skolskjuts@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen