Skolmat

Senast uppdaterad den 9 april 2021

Våra 47 kök tillagar och serverar drygt 6 000 luncher varje dag till kommunens förskolor och skolor. Vi vill ge förutsättningar för att alla barn ska vara friska och se ett värde i måltiden.

Maten lagas efter Livsmedelsverkets rekommendationer med matgästens behov i fokus. Kockarna som hanterar livsmedel inom måltidsservice genomgår regelbundet utbildning i livsmedelshygien och specialkosthantering för att säkerställa hög kvalitet.

I de flesta av våra större skolrestauranger serverar vi efter Flervalsmodellen där matgästen själv får välja vilken rätt som lockar mest. De populäraste rätterna återkommer flera gånger per termin. Under terminen har vi olika teman så som "Elevens val" och ”Kockens val”. Dess utom uppmärksammar vi våra svenska högtider med traditionell mat.

 Vi vill att måltiden ska vara något man ser fram emot under dagen.

Publicerad av: Marks kommun