Skolskjuts

Senast uppdaterad den 28 februari 2024

Marks kommun har antagna regler vad gäller skolskjuts mellan hemmet och skolan, för elever i grundskolan och anpassad skola. Organisationen är uppbyggd i zoner med hänsyn till avstånd och trafiksituationer. Även gymnasieskolan har regler för elevresor och inackorderingstillägg.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024/25

  • 4 mars: Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024/25 öppnar. En ny ansökan om skolskjuts måste göras inför varje nytt läsår. 
  • 17 mars: Sista dag att ansöka för att garanteras ett beslut inför skolstarten.  
  • 13 augusti: Skolskjutsinformation med tilldelat färdmedel samt eventuell hållplats och tidtabell publiceras på skolskjutsportalen för de elever som beviljats skolskjuts.
  • 20 augusti: Skolstart. 

Länkar till ansökan

 Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kontakta skolskjutshandläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Klicka här så kommer du till en karta där varje skolans upptagningsområde framgår samt rätten till skolskjuts i olika årskurser för läsåret 23/24.

 

Klicka här så kommer du till en karta där varje skolans upptagningsområde framgår samt rätten till skolskjuts i olika årskurser för läsåret 24/25.

 

I ansökan finns olika alternativ till varför ni ansöker om skjuts. Det finns även möjlighet att fylla i schema vad gäller fritidsplacering, växelvis boende med mera.

För att göra en ansökan så säker och smidig som möjligt loggar ni in med bank-ID. Era och barnens adressuppgifter, skola med mera hämtas då automatiskt från vårt elevsystem. 

Elever på gymnasieskola ansöker likt tidigare på blankett om du går på gymnasieskola i annan kommun eller en friskola. Elever på Marks Gymnasieskola behöver inte ansöka.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024/25

Gäller för elever i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Ansökan om skolskjuts under läsåret behandlas fortlöpande. Genom ansökan prövas rätten till skolskjuts och ansökan ska även göras för de elever där skjutsarna sker med linjetrafik.  

Grundskolan 

Marks kommun har skolskjutszoner, i stället för kilometergränser, där det framgår om en elev har rätt till skolskjuts.

Klicka här så kommer du till en karta där varje skolans upptagningsområde framgår samt rätten till skolskjuts i olika årskurser för läsåret 23/24.

 

Klicka här så kommer du till en karta där varje skolans upptagningsområde framgår samt rätten till skolskjuts i olika årskurser för läsåret 24/25.

Regler för skolskjuts finner du i dokumenten nedan.

Skolskjuts vid val av skola

Elev som väljer att gå på annan skola än den kommunen hänvisar till, kan ha rätt till skolskjuts. Det under förutsättning att:

  • Eleven är berättigad till skjuts till sin placeringsskola vilket innebär att rätten till skjuts kan upphöra ju äldre eleven blir.
  • Det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta innebär att eleven åker i upphandlade skjutsar utan att organisationen utökas eller att de elever som är berättigade till busskort får behålla det vid val av skola.

Gymnasieskolan

Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort om de har längre än sex kilometer mellan sitt hem (folkbokföringsadressen) och skolan.

Student på Marks Gymnasieskola:
Ditt skolkort delas ut första skoldagen.
Student på någon av Borås kommunala gymnasieskolor:
Sök skolkort via Borås Stads hemsida: Skolbusskort, elevresor i gymnasieskolan - Borås Stad (boras.se).

Student på annan gymnasieskola:
Använd blankett för ansökan om skolkort för resor till gymnasieskola i annan kommun hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kortet skickas hem till dig. Blankett för ansökan finns under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Inackorderingstillägg
Om du har långt mellan folkbokföringsadress och skolan och därför väljer att vara inackorderad kan du ansöka om inackorderingstillägg hos kommunen. Går du på en friskola söker du tillägget via centrala studiestödsnämnden (CSN).


Kontaktuppgifter till entreprenörer

Bergkvara buss
0320 450 400, välj skola Mark
Torestorp, Öxabäck, Sätila, Hyssna, Fotskäl och anpassad skola

Horredstrafiken
0320 800 20, 0320 801 36
Horred

Vy
0730 75 75 61, 0730 75 75 62
Fritsla, Kinna, Skene, Örby, Björketorp

Publicerad av: Marks kommun