Skolskjuts

Senast uppdaterad den 27 november 2018

Marks kommun har antagna regler vad gäller skolskjuts mellan hemmet och skolan, för elever i grundskolan och särskolan. Organisationen är uppbyggd i zoner med hänsyn till avstånd och trafiksituationer. Även gymnasieskolan har regler för elevresor och inackorderingstillägg.

Grundskolan

Varje skolas upptagningsområde har en karta där det framgår var du ska bo för att ha rätt till skolskjuts. Kartorna kan du se genom att klicka på respektive skola under dokument nedan.
Regler för skolskjuts finner du i dokumenten nedan.

Gymnasieskolan

Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort om de har längre än sex kilometer mellan sitt hem (folkbokföringsadressen) och skolan.

Student på Marks Gymnasieskola eller någon av Borås kommunala gymnasieskolor:

Ditt skolkort delas ut första skoldagen på respektive skola.

Student på annan gymnasieskola:

Använd blankett för ansökan om skolkort för resor till gymnasieskola i annan kommun hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kortet hämtar du sedan på kansliet i kommunhuset på Boråsvägen 40 i Kinna. Blankett för ansökan finns under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Inackorderingstillägg

Om du har långt mellan folkbokföringsadress och skolan och därför väljer att vara inackorderad kan du ansöka om inackorderingstillägg hos kommunen. Går du på en friskola söker du tillägget via centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kontaktuppgifter till entreprenörer

Sohlberg Buss

0320 450 400, välj skola Mark

Torestorp, Öxabäck, Sätila, Hyssna, Fotskäl och särskolorna

Horredstrafiken

0320 800 20, 0320 801 36
Horred

Netbuss

0730 75 75 61, 0730 75 75 62

Fritsla, Kinna, Skene, Örby, Haby, Björketorp

Transdev (f d Veolia)

033 44 78 60

Publicerad av: Marks kommun