Skolskjuts

Senast uppdaterad den 13 oktober 2020

Marks kommun har antagna regler vad gäller skolskjuts mellan hemmet och skolan, för elever i grundskolan och särskolan. Organisationen är uppbyggd i zoner med hänsyn till avstånd och trafiksituationer. Även gymnasieskolan har regler för elevresor och inackorderingstillägg.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2020/21

Gäller för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Marks kommun digitaliserar skolskjutsverksamheten från och med höstterminens start 2020. Detta innebär att ansökan måste göras för att rätten till skolskjuts ska prövas och inkluderar även elever som åker med kollektivtrafiken. 

I ansökan finns olika alternativ till varför ni ansöker om skjuts. Det finns även möjlighet att fylla i schema vad gäller fritidsplacering, växelvis boende med mera.

För att göra en ansökan så säkert och smidigt som möjligt loggar ni in med bank-ID. Era och barnens adressuppgifter, skola m m hämtas då automatiskt från vårt elevsystem. 

Klicka HÄR för att komma till ansökan och/eller information om sökt skolskjuts. 

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kontakta skolskjutshandläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Elever på gymnasieskola ansöker likt tidigare på blankett om du går på gymnasieskola i annan kommun eller en friskola. Elever på Marks Gymnasieskola behöver inte ansöka.

  

Grundskolan 

Marks kommun har skolskjutszoner, i stället för kilometergränser, där det framgår om en elev har rätt till skolskjuts.

Klicka här så kommer du till en karta där varje skolans upptagningsområde framgår samt rätten till skolskjuts i olika årskurser.

Regler för skolskjuts finner du i dokumenten nedan.

Skolskjuts vid val av skola

Elev som väljer att gå på annan skola än den kommunen hänvisar till, kan ha rätt till skolskjuts. Det under förutsättning att:

  • Eleven är berättigad till skjuts till sin placeringsskola vilket innebär att rätten till skjuts kan upphöra ju äldre eleven blir.
  • Det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta innebär att eleven åker i upphandlade skjutsar utan att organisationen utökas eller att de elever som är berättigade till busskort får behålla det vid val av skola.

Gymnasieskolan

Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort om de har längre än sex kilometer mellan sitt hem (folkbokföringsadressen) och skolan.

Student på Marks Gymnasieskola eller någon av Borås kommunala gymnasieskolor:

Ditt skolkort delas ut första skoldagen på respektive skola.

Student på annan gymnasieskola:

Använd blankett för ansökan om skolkort för resor till gymnasieskola i annan kommun hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kortet skickas hem till dig. Blankett för ansökan finns under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Inackorderingstillägg

Om du har långt mellan folkbokföringsadress och skolan och därför väljer att vara inackorderad kan du ansöka om inackorderingstillägg hos kommunen. Går du på en friskola söker du tillägget via centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kontaktuppgifter till entreprenörer

Bergkvara buss
0320 450 400, välj skola Mark
Torestorp, Öxabäck, Sätila, Hyssna, Fotskäl och särskolorna

Horredstrafiken
0320 800 20, 0320 801 36
Horred

Vy
0730 75 75 61, 0730 75 75 62
Fritsla, Kinna, Skene, Örby, Haby, Björketorp

Transdev
033 44 78 60

Publicerad av: Marks kommun