Sidans innehåll

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget ger möjlighet till arbetsmarknadsanställning och arbetsträning för dig som behöver stöd på vägen till arbetslivet. Deltagande på naturvårdslaget går via arbetsmarknadscenter.

Genom arbete och individuella insatser ska personen öka förutsättningarna för en anställning på den ordinära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanställningarna pågår under en viss tid och följs regelbundet upp utifrån en individuell plan.

Naturvårdslaget arbetar på uppdrag från andra kommunala enheter. Exempel på uppdrag är skötselåtgärder på olika natur- och kulturreservat samt kulturhistoriska platser inom kommunen. Naturvårdslaget utför också serviceinsatser på kommunens bad- och lägerplatser, ansvarar för grönyteskötsel på bland annat kommunala tomter, olika idrottsanläggningar och vandringsleder. Naturvårdslaget utför också olika snickeriuppdrag såsom bryggsektioner, toaletter, bänkar och skyltar. Bekämpning av invasiva växter ingår också i Naturvårdslaget uppdrag.

Naturvårdslaget ansvarar även för servicetjänsten Fixartjänst.

Kontakta arbetmarknadscenter

Telefon går via kontakcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Besöksadress: Eriksdalsgatan 12, 511 62 Skene

Ingång 2, plan 4

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen