Sidans innehåll

Rydals museums kreativa ateljé

Ateljén i Rydal är en kreativ verkstad som Rydals museum ansvarar för som ligger på bottenvåningen i gamla spinnerifabriken. Ingången till ateljén hittar du på fabrikens långsida vid stora parkeringen. Om museet är öppet, när det samtidigt är aktivitet i ateljén, kan du antingen gå in på långsidan eller genom museets ordinarie entré.

Kultur- och fritidsförvaltningen använder museets ateljé för många olika grupper och verksamheter, till exempel kulturskolans kreativa spår, nycirkus samt sommarens ungdomsaktiviteter. För Rydals museums verksamhet är ateljén en tillgång som utnyttjas både i skolprogram och som fritidsaktivitet med barn, ungdom och vuxna som målgrupp.

Alla dessa ger uttryck för kreativitet, skapande, upplevelser och lärande. På olika sätt och med olika material, som till största delen är återbruk eller skänkt, finns ambitionen att ge lust och inspiration till olika former av skapande. Museets ateljé är välutrustad. Uttryck och metoder inom textil-, slöjd-, måleri-, skulptur- och trycktekniker samt drama, teater, dans och nycirkus hittar sin plats i denna kreativa verkstad.

Hyra av museets ateljé inklusive material

Internt Marks kommun 0 kronor
Barn- och ungdomsarbete 0 kronor *
Externa hyresgäster 105 kr/påbörjad timma

*= Det är möjligt att hyra ledare till barnkalas (2 timmar) till en kostnad av 1 740 kronor

Hyra av museets keramikverkstad

Keramikverkstaden kan endast användas av den som har dokumenterad erfarenhet av sådan verksamhet.

Bränning 250 kronor/bränning
Lera 60 kronor/kg
Externa hyresgäster 105 kronor/påbörjade timma

Kontakta Rydals museum

Telefon: 0320-21 83 00

Mejladress: rydalsmuseum@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen