Sidans innehåll

Skolprogram Rydals museum

Rydals museum välkomnar er till vårt utvidgade klassrum, där vi erbjuder en unik upplevelse av lärande i en historisk industriell miljö. Vi strävar efter att skapa en engagerande och interaktiv erfarenhet för era elever, anpassad efter era önskemål och behov.

Våra teman kretsar kring det textila och industriella kulturarvet, och vi använder Rydal som ett pedagogiskt exempel på industrialiseringens påverkan. Med teman som "Människa och maskin", "Trådar till historien" och "Levande lärobok - Rydal" erbjuder vi en mångfald av lärandemöjligheter som passar olika åldersgrupper och tidsramar.

Vi vill göra ert besök så tillgängligt som möjligt och erbjuder därför gratis inträde och fria resor för grundskolor i Marks kommun. Ni är välkomna att ta med er matsäck och nyttja våra lokaler för en bekväm matpaus. Dessutom finns det möjlighet till fika både nära och en bit bort från museet för en trevlig och avkopplande stund utomhus.

Vi ser fram emot att välkomna er och era elever till Rydals museum för en inspirerande och lärorik dag.

Rydals museum erbjuder följande program för förskolan:

KREATIVT LÄRANDE - för alla åldrar

Fritt och fräckt ihop med museets pedagoger, allt är möjligt och ingenting är omöjligt. I museets ateljé, utomhus eller bland maskinerna skapar vi program med hög interaktivitet och underhållningspotential.
Detta gör vi genom:

 • workshop aktivt eget skapande i aktuell utställning
 • med historien som bas och metod
 • dialog kring färg och form
 • textiltema, livet förr-tema eller genom att prova kläder
 • heldagar, halvdagar eller lärarutbildningar

I vår ateljé finns det också gott om plats för lekfulla barn Läs mer här... Länk till annan webbplats.

Rydals museum erbjuder följande program för grundskolan:

KREATIVT LÄRANDE - för alla åldrar

Fritt och fräckt ihop med museets pedagoger, allt är möjligt och ingenting är omöjligt. I museets ateljé, utomhus eller bland maskinerna skapar vi program med hög interaktivitet och underhållningspotential.
Skolämnen; bild och slöjd, svenka och samhällskunskap.

Detta gör vi genom:

 • workshop aktivt eget skapande i aktuell utställning
 • med historien som bas och metod
 • dialog kring färg och form
 • textiltema, livet förr - tema eller genom att prova kläder
 • heldagar, halvdagar eller lärarutbildningar

TRÅDAR TILL HISTORIEN - för alla åldrar

Varför uppfördes fabriken just i Rydal? Vad är ett brukssamhälle? Textilens roll i Sjuhärads historia förtydligas och förhållandet väverska, knalle och förläggare diskuteras. Utifrån bland annat barnets perspektiv avhandlas också barnarbete i Rydalsfabriken årtiondena kring det förra sekelskiftet. Dåtidens barnarbete sätts i relation till dagens barnarbete på olika platser i världen. Varför arbetar barn och vilka arbetsuppgifter har de? Länk till filmen Trådar till historien Länk till annan webbplats.

Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera barnarbete förr och nu
 • dialog kring och förståelse för samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att sätta fokus på samhällsbehov, nytta och konsumtion

MÄNNISKA OCH MASKIN - för åk 4 till och med gymnasiet

I den rätta miljön för textilindustrins vagga med utgångspunkt i Rydals spinneri belyser vi den industriella utvecklingen, såväl den tekniska utvecklingen som arbetarens situation. Visningen kan ta vägar via bostadsförhållanden, kraftförsörjning, könsroller, arbetsmiljö, barnarbete eller idéhistoria - gruppens behov bestämmer. Vi kan även demonstrera tillverkning på spinnmaskin och snörmaskin - high-tech maskiner för den tiden. Länk till filmen Människa och maskin Länk till annan webbplats.

Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera industrialisering och livsvillkor

LEVANDE LÄROBOK - RYDAL - för alla åldrar

I Rydal finns historien runt husknuten! Ett samhälle i miniatyr att upptäcka och hemligheter att avtäcka i form av byggnaders historia och arkitektur, kraftförsörjningens teknik, hur man levde förr, maktens boning, samhällsfunktioner i tidig industri med mera. Inspirationen kan gå via människors berättelser eller egna upptäckter. Gruppen väljer själv.
Detta gör vi genom:

 • workshop
 • att föra dialog kring och försöka förstå samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att diskutera förhållandet människa – miljö – arkitektur

Fria bussresor

För Marks kommuns grundskolor finns medel avsatta speciellt för resor till Rydals museum vilka även kan användas till Backens skola i Örby. Mer information hur det bokas finns på kommunens intranät Länk till annan webbplats..

Rydals museum erbjuder följande program för gymnasieskolan:

KREATIVT LÄRANDE - för alla åldrar

Fritt och fräckt ihop med museets pedagoger, allt är möjligt och ingenting är omöjligt. I museets ateljé, utomhus eller bland maskinerna skapar vi program med hög interaktivitet och underhållningspotential.
Skolämnen; bild och slöjd, svenska och samhällskunskap.

Detta gör vi genom:

 • workshop aktivt eget skapande i aktuell utställning
 • med historien som bas och metod
 • dialog kring färg och form
 • textiltema, skolsal eller prova kläder finns också!
 • heldagar, halvdagar eller lärarutbildningar

TRÅDAR TILL HISTORIEN - för alla åldrar

Varför uppfördes fabriken just i Rydal? Vad är ett brukssamhälle? Textilens roll i Sjuhärads historia förtydligas och förhållandet väverska, knalle och förläggare diskuteras. Utifrån bland annat barnets perspektiv avhandlas också barnarbete i Rydalsfabriken årtiondena kring det förra sekelskiftet. Dåtidens barnarbete sätts i relation till dagens barnarbete på olika platser i världen. Varför arbetar barn och vilka arbetsuppgifter har de?
Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera barnarbete förr och nu
 • dialog kring och förståelse för samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att sätta fokus på samhällsbehov, nytta och konsumtion

MÄNNISKA OCH MASKIN - för åk 4 till och med gymnasiet

I den rätta miljön för textilindustrins vagga med utgångspunkt i Rydals spinneri belyser vi den industriella utvecklingen, såväl den tekniska utvecklingen som arbetarens situation. Visningen kan ta vägar via bostadsförhållanden, kraftförsörjning, könsroller, arbetsmiljö, barnarbete eller idéhistoria -gruppens behov bestämmer. Vi kan även demonstrera tillverkning på spinnmaskin och snörmaskin high-tech maskiner för den tiden. Länk till filmen Människa och maskin Länk till annan webbplats.

Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera industrialisering och livsvillkor

LEVANDE LÄROBOK - RYDAL - för alla åldrar

I Rydal finns historien runt husknuten. Ett samhälle i miniatyr att upptäcka och hemligheter att avtäcka i form av byggnaders historia och arkitektur, kraftförsörjningens teknik, hur man levde förr, maktens boning, samhällsfunktioner i tidig industri med mera. Inspirationen kan gå via människors berättelser eller egna upptäckter gruppen väljer själv.
Detta gör vi genom:

 • workshop
 • att föra dialog kring och försöka förstå samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att diskutera förhållandet människa – miljö – arkitektur

Gratis visning och fria resor för skolor

Visningarna är gratis grundskola, gymnasium, förskola och fritids. För Marks kommuns grundskola finns även medel avsatta speciellt för resor till Rydals museum. Mer information om hur det bokas finns på Marks kommuns intranät. För övriga finns möjlighet att söka ekonomisk subventionering genom Region Västra Götaland Länk till annan webbplats.. För att söka regionens subventionering, kontakta samordnaren i din kommun.

Länk till e-tjänst för att boka ditt skolbesök

Kontakta Rydals museum

Telefon: 0320-21 83 00

Mejladress: rydalsmuseum@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen