Barn och utbildning

Senast uppdaterad den 17 januari 2022

Covid-19, vad gäller just nu?

Här finns länkar med information från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. 

Vad gäller i skolan? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Det här gäller allmänt just nu — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Information till förskola, skola och högre utbildning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kommunens skolor och förskolor har daglig kontakt med Smittskyddet på Västra Götalandsregionen. Beslut som påverkar skolor i kommunen kommuniceras till vårdnadshavare via V-klass.

Barn- och utbildningsförvaltnngen

På dessa sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Marks kommun. Här finns också information om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten. 

Marks kommun driver 28 förskolor, 16 grundskolor. I Mark finns 14 fritidshem, oftast i anslutning till grundskolans lokaler. 

Det finns en gymnasieskola, en gymnasiesärskola och vuxenutbildning som är lokaliserade i Kunskapens Hus.
Över 6 600 barn, elever och vuxenstuderande är inskrivna i kommunens förskolor och skolor.
Förutom de kommunala förskolorna och skolorna finns även sex enskilda förskolor och två fristående grundskolor.

Publicerad av: Marks kommun