Barn och utbildning

Senast uppdaterad den 4 december 2018

"En lärmiljö för alla – en modern skola på vetenskaplig grund " är visionen som ska inspirera och styra allt arbete i kommunens förskolor och skolor.

På dessa sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Marks kommun. Här finns också information om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.
Marks kommun driver 28 förskolor, 17 grundskolor. I Mark finns 15 fritidshem, oftast i anslutning till grundskolans lokaler.
Det finns en gymnasieskola, en gymnasiesärskola och vuxenutbildning som är lokaliserade i Kunskapens Hus.
Över 6600 barn, elever och vuxenstuderande är inskrivna i kommunens förskolor och skolor.
Förutom de kommunala förskolorna och skolorna finns även sex enskilda förskolor och två fristående grundskolor.

Publicerad av: Marks kommun