Barn och utbildning

Senast uppdaterad den 30 mars 2022

På dessa sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Marks kommun. Här finns också information om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Marks kommun driver 28 förskolor, 16 grundskolor. I Mark finns 14 fritidshem, oftast i anslutning till grundskolans lokaler. 

Det finns en gymnasieskola, en gymnasiesärskola och vuxenutbildning som är lokaliserade i Kunskapens Hus.
Över 6 600 barn, elever och vuxenstuderande är inskrivna i kommunens förskolor och skolor.
Förutom de kommunala förskolorna och skolorna finns även sex enskilda förskolor och två fristående grundskolor.

Publicerad av: Marks kommun