Barn och utbildning

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Covid-19, vad gäller från 29 september?

Här finns länkar med information från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. 

Vad gäller i skolan från 29 september? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Det här gäller från och med den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Information till förskola, skola och högre utbildning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 

Barn- och utbildningsförvaltnngen

På dessa sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Marks kommun. Här finns också information om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Marks kommun driver 28 förskolor, 16 grundskolor. I Mark finns 14 fritidshem, oftast i anslutning till grundskolans lokaler. 
Det finns en gymnasieskola, en gymnasiesärskola och vuxenutbildning som är lokaliserade i Kunskapens Hus.
Över 6600 barn, elever och vuxenstuderande är inskrivna i kommunens förskolor och skolor.
Förutom de kommunala förskolorna och skolorna finns även sex enskilda förskolor och två fristående grundskolor.

Är ditt barn sjukt? Ring 010 888 70 50

Ange barnets personnummer. Vänta på bekräftelse innan du lägger på luren. Telefonanmälan före kl 12.00 avser innevarande dag, efter klockan 12.00 avser morgondagen.

Det går också att anmäla via app på mobil eller via dator. Läs mer här

Publicerad av: Marks kommun