Kommunfakta

Här kan du läsa om kommunens ekonomi och budget. Här finns också regler och styrande dokument samt taxor och avgifter.

  • En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som kommunmedlemmarna betalar.

  • Här listar vi de flesta sidor som har information om taxor och avgifter som kommunen tar ut för service, tjänster, tillstånd och tillsyn.

  • Förutom de lagar som styr den kommunala verksamheten, utformar kommunens förtroendevalda lokala styrdokument.

  • Här kan du ta del av skattesatser och avgifter för kommun, landsting och kyrkan.

  • Mark har en vision som är skapad av – och för – oss som bor i Mark. Den handlar om en nära kommun med människan i fokus. Vi lever nära vår vackra natur, nära våra drömmar och passioner och nära varandra.

  • En notarius publicus är en person som kan hjälpa dig att kontrollera och intyga vissa frågor som rör dokument, fullmakter med mera.