Politik och demokrati

Marks kommun styrs och leds av förtroendevalda politiker. Du som medborgare kan också engagera dig och påverka på många olika sätt – och din medverkan är viktig.

  • Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun.

  • Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott, bolag, råd och beredningar.

  • I Mark har Socialdemokraterna bildat politisk majoritet med Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet.

  • Ta kontakt med politiker som sitter i nämnderna. Det är viktigt att de som representerar dig får veta vad du tycker.

  • Här kan du lämna ett Markförslag till kommunen eller rösta på ett inlämnat förslag.

  • Här kan du lämna beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verksamheter.

  • Valdeltagandet i EU-valet sjönk i hela Sverige, så även i Marks kommun.