Överklaga beslut och rättssäkerhet


  • Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

  • Här kan du läsa hur du överklagar ett kommunalt beslut om du är missnöjd.

  • Här kan du läsa hur du gör för att begära ut handlingar från Marks kommun.

  • Här finns kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.