Om krisen eller kriget kommer

Här har vi samlat information om kommunens ansvar och förberedelse inför en kris och vad du behöver tänka på kring din egen hemberedskap.

  • Om en plötslig eller förutsedd elbrist uppstår är det viktigt att kunna prioritera vilka som ska få tillgång till el.

  • Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar.

  • Vi har alla ett ansvar för att ha en hemberedskap i händelse av kris.

  • Kärnkraftverket Ringhals ligger norr om Varberg och strax väster om Marks kommun. Därför har Marks kommun en ständig beredskap och återkommande övningar för att vara förberedd på ett krisläge.

  • Här kan du läsa den publika versionen av Marks kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys från 2019.

  • Skyddsrum är utrymmen som på förhand är utsedda att ge skydd åt människor vid krig.

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett system som används för att varna människor om något som har hänt.