Diarium, arkiv och sekretess

Här kan du ta del av kommunens diarium, läsa om kommunarkivet och om regler för sekretess.

  • Här kan du ta del av Marks kommuns olika diarium. Ett diarium är en typ av register av handlingar.

  • Här kan du läsa om vad som gäller för sekretess.

  • I kommunarkivet bevaras vårt historiska kulturarv och viktiga dokument för kommunens juridiska och administrativa behov.