Hållbar utveckling

Marks kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

  • Marks kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda pengar och resurser på ett sätt som inte skadar miljön eller människors välbefinnande.

  • Social hållbarhet handlar om samhällets långsiktiga sammanhållning och motståndskraft.

  • I Mark görs massor av arbete för att vara en miljömässigt hållbar kommun. Arbetet kanaliseras i kommunens hållbarhetsprogram.