Sidans innehåll

Ansöka om plats till förskola och fritidshem

Du kan ansöka om plats på förskolan från när ditt barn är ett år. Ditt barn får vara på förskola för att du arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig med annat barn.

Ansökan om plats

Du kan söka plats på förskola och fritidshem genom vår e-tjänst barnomsorgswebben. Där kan du även lämna inkomstuppgift och avsluta placering när det blir aktuellt. Personuppgifterna om dig och ditt barn hämtas automatiskt från folkbokföringen och är redan ifyllda. Klicka på länken nedan för att logga in.

Du kan också använda vår öppna ansökan som inte kräver någon inloggning. Här får du själv fylla i samtliga personuppgifter.

Det finns även möjlighet att ansöka via blankett som skrives ut och skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Här söker du plats vid blankett. Pdf, 838.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Går ditt barn på kommunal förskola på våren det år det fyller 6 år flyttas de automatiskt över till fritids från 1 augusti. Ingen ansökan behöver göras.

Ködatum vid ansökan till förskola

Barnet får placering i kön efter ködatum. Ködatum är dagen då du ansöker om plats för ditt barn. Det datumet blir dock aldrig tidigare än fyra månader innan du behöver plats, även om du gör ansökan långt tidigare.

När du fyller i ansökan ange från vilket datum ditt barn behöver platsen. Ta även med de två veckor som behövs för inskolning. Alltså ange ett datum som är cirka två veckor innan du börjar ditt arbete eller studier.

Du får ett erbjudande senast 2 månader före du önskar plats

  • Du får ett mejl om att det finns ett erbjudande om plats vilket du tackar ja eller nej till. Du måste svara på erbjudandet inom åtta dagar.
  • Du lämnar samtidigt uppgifter om hushållets sammanlagda inkomster.
  • Rektor eller personal på avdelningen kontaktar dig och ni kommer överens om hur inskolningen ska gå till.
  • I början av inskolningen registrerar du barnets omsorgsschema i V-klass.

Om du tackar nej till erbjudandet finns möjlighet för ditt barn att stå kvar i kön. Då påbörjas en ny köperiod om högst fyra månader.

Till fritidshem har vi normalt ingen kö utan kan placera ditt barn då behovet uppstår. Dock krävs en ansökan.

Allmän förskola för barn från tre år

Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till plats på förskolan 15 timmar per vecka från och med hösten det år de fyller tre år. Det kostar inget när ditt barn deltar i allmän förskola.

Går ditt barn mer än 15 timmar anpassas din avgift under den period som ditt barn har rätt till allmän förskola.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider vilket innebär att barn med endast allmän förskola är lediga när skolan har lov.

Här finns läsårstider för Marks kommun där det framgår skolårets skoldagar och lovdagar. Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om plats på fristående förskola

Vill du söka plats på någon fristående förskola så kontaktar du den aktuella förskolan.

Här finner du kontaktuppgifter till fristående förskolor i Marks kommun.

Pedagogisk omsorg

I Marks kommun finns för närvarande ingen aktiv pedagogiska omsorg varken i kommunal eller i privat regi.

Barnomsorg - kväll, natt och helg

Marks kommun erbjuder barnomsorg på så kallad obekväm arbetstid för barn mellan 1 och 13 år. Omsorgen är på Assbergs förskola i Skene. Med obekväm tid menas de tider då övriga förskolor och fritidshem är stängda. Dessa tider är från klockan 18.30 till 06.00 samt även under dagtid på helger. Verksamheten håller stängt julafton och juldagen.

Förskolebarn i åldern 1 till 5 år, som har behov av omsorg på obekväm tid, ska normalt ha hela sin placering på Assbergs förskola. Alltså även de dagar det finns behov av omsorg under dagtid. Barn i skolåldern kan ha plats på både sin skolas fritidshem och på Assbergs förskola.

Rätt att söka plats på obekväm arbetstid

Denna omsorg är till för ensamstående vårdnadshavare, sammanboende vårdnadshavare eller varaktigt sammanboende och som har sina ordinarie arbetstider förlagda till kvällar, nätter eller helger. Med sammanboende menas de som är folkbokförda på samma adress.

Intyg och schema ska lämnas från din arbetsgivare där dina arbetstider framgår.

Blankett för arbetsintyg och schema som ifylles av arbetsgivare. Pdf, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovet av omsorg under tid då vanlig förskola och fritidshem inte erbjuds ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande vid minst 2 tillfällen per månad.

En plats på obekväm arbetstid garanteras inte inom fyramånadersgränsen utan när förskolan har möjlighet att ta emot barnet.

Du kan söka platsen genom vår e-tjänst barnomsorgswebben. Där kan du även lämna inkomstuppgift och avsluta placering när det blir aktuellt. Personuppgifterna om dig och ditt barn hämtas automatiskt från folkbokföringen och är redan ifyllda. Klicka på länken nedan för att logga in.

Du kan också använda vår öppna ansökan som inte kräver någon inloggning. Här får du själv fylla i samtliga personuppgifter.

Det finns även möjlighet att ansöka via blankett som skrives ut och skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Här söker du plats på obekväm tid via blankett. Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för barnomsorg på obekväm tid. Pdf, 267.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det att få plats?

Barn ska erbjudas placering inom fyra månader från ansökningsdatum.
På fritidshem har vi ingen kö, utan barnet erbjuds placering när behovet uppstår.

Regler för förtur

Vid brist på platser prioriteras barn i behov av särskilt stöd. Yngre syskon placeras i mån av plats på samma förskola som ett äldre syskon.

Lägga in och ändra schema i V-klass

Omsorgsschemat för ditt barn registrerar och ändrar du i Vklass så att det stämmer med omsorgsbehovet.

Förskola - du registrerar schemat i samband med inskolningen på förskolan.

Fritidshem - du registrerar schemat minst 7 dagar innan barnet ska börja på fritidshemmet.

Ändra schema - förändrat omsorgsbehov registrerar du minst sju dagar innan det ska börja gälla.
Om något händer som påverkar omsorgsbehovet mindre än sju dagar innan så kontaktas avdelningen muntligen, eller om avdelningen meddelat annan rutin.

Här kan du läsa mer om Vklass och omsorgsschema.

Behov av plats under skollov

Om ditt skolbarn endast har behov av fritidsplats under skolloven finns möjlighet till lovdagsplacering. Du betalar då endast för de lovdagar du anmält. Kontakta skolans administratör för anmälan.

Uppsägning av plats inom barnomsorgen

När ditt barn inte behöver plats längre skall platsen sägas upp, enklast gör du det genom barnomsorgswebben. Vi har 30 dagars uppsägningstid.

Du säger upp platsen via barnomsorgswebben.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen