Avgift fritidshem

Senast uppdaterad den 10 januari 2017

Som vårdnadshavare prenumererar du på en plats i fritidshem och betalar avgift alla månader oavsett om barnet är ledigt eller ditt fritidshem är stängt. Du betalar en viss procent av hushållets bruttoinkomster per barn.

Från januari 2016 så är maxtaxan baserad på ett index. Det innebär att hushållets bruttoinkomst kommer att ändras varje år. Det i sin tur påverkar avgiften. Nedan ser du aktuell inkomst och maxavgifter som gäller för år 2017. Du kan aldrig betala mer än 1 362 kronor för ett barn. Detta avgiftstak motsvarar en genomsnittlig inkomst på 45 390 kronor per månad före skatt. Du betalar för högst tre barn sammanlagt i förskola och eller fritidshem.

Läs tabellen så här

Barn 1, är familjens yngsta barn. Du betalar aldrig för fler än tre barn. Du betalar i procent på den inkomst du angett till förskolan. Är ingen inkomstuppgift inlämnad får man betala maxtaxa. 

Fritidshem, barn 6-12 år

(från augusti det år barnet fyller 6 år)

  Procent* Avgiftstak
Barn 1 2,00 % 908:-
Barn 2 1,00 % 454:-
Barn 3 1,00 % 454:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst  

För barn som enbart har omsorg på lovdagar betalas 100 kronor per dag.

Publicerad av: Marks kommun