Om Mark

Senast uppdaterad den 27 oktober 2023

Marks kommun ligger i södra delen av Västergötland och är en del av Västra Götalands län.

Här ovan visas aktuella siffror om befolkningen i Mark. Klicka i högra övre hörnet på varje bild för att se en förstoring.

Kommunens totala yta är 1018 kvadratkilometer varav landarealen är 933,7 kvadratkilometer. Här finns ett flertal små och medelstora orter, varav den största är Kinna.

Kommunen bildades 1 januari 1971 genom sammanläggningen av köpingarna Kinna och Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och Västra Mark. Som kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark - en av de sju häraderna i Sjuhäradsbygden.

Allsidig

Kommunen strävar efter en allsidig bostads- och arbetsmarknad i alla kommundelar. Närservicen ska bibehållas och om möjligt förbättras. En levande landsbygd ska bevaras genom att även mindre orter ges möjlighet till utbyggnad.

Internationellt kända företag

Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här finns de stora textilföretagen, som gjort sig kända över världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns också företag inom kemi-, elektronik- och förpackningsindustri.

Men framför allt finns det i Mark en entreprenörsanda med många småföretag inom olika branscher.

Använd länkarna nedan för att lära dig mer om Mark.

Publicerad av: Marks kommun