Privat utförare

Här finns information omvad som gäller för att bli privata utförare av kommunala tjänster.

  • Har du ett företag som vill arbeta med hemtjänst i Marks kommun kan du ansöka om att bli privat utförare i kommunen. Omsorgsnämnden tillämpar kundval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV inom hemtjänst.

  • Här finns information om kraven och reglerna för att etablera och driva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg.