Trafik och gator

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik.

  • Cykelgaraget vid Kinna Resecentrum är tillgängligt dygnet runt och gör det möjligt för dig att parkera din cykel smidigt och säkert.

  • Kommunen har rätt att flytta felparkerade fordon eller fordonsvrak. Vi flyttar exempelvis oregistrerade fordon på allmän plats och om fordonet har körförbud.

  • Här hittar du information om gatubelysning, vägägare och annat som rör gator och vägar i Marks kommun.

  • Kommunen ansvarar för vissa delar av samhällsbetalda resor, som skolskjuts och färdtjänst.

  • Marks kommun arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. För att skapa en trafiksäkrare miljö planerar vi för den fysiska miljön, till exempel genom att bygga gång- och cykelvägar samt hastighetsdämpande åtgärder.