Naturvård och parker

Här får du information om naturvård, parker och grönområden och vad du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård.

  • Tack vare allemansrätten kan du röra dig fritt i vår vackra natur.

  • Varje år får vi in många önskemål om att fälla träd, gallring och beskärning på kommunal mark. Vi är mycket restriktiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både människor och djur.

  • Invasiva arter är en främmande växt eller djur som har flyttats från ett ställe till ett annat med människans hjälp, medvetet eller oavsiktligt, över naturliga hinder som till exempel hav eller berg.

  • Vår miljöenhet och LONA-initiativet främjar vår rika natur och ger stöd till naturvårdsprojekt.

  • I Mark har du alltid nära till naturen. Här finns många olika parker, gröna ytor och färgglada rabatter att uppleva