Kemikalier

Här får du veta vad du ska tänka på och hur du hanterar kemikalier.

  • Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfart som är asfalterad. Om du gör det rinner vattnet oftast direkt till en dagvattenbrunn och sedan rinner det ut i i en bäck, sjö eller hav.

  • Sverige strävar mot en giftfri miljö där varor och kemiska produkter inte skadar människor eller naturen. Genom att välja miljömärkta produkter och korrekt hantering av kemikalier kan invånare och företag aktivt bidra till att uppfylla detta nationella miljömål. Läs vidare för praktiska tips om köpval, avfallshantering och förvaring av kemikalier samt information för företag om REACH-förordningen som reglerar kemikalieanvändningen inom EU.

  • Impregnerat trä innehåller ofta miljö- och hälsofarliga ämnen. Är det nödvändigt att använda impregnerat trä eller kan du istället använda oimpregnerat trä som sedan oljas eller målas?