Samhällsutveckling

Här kan du läsa mer om bland annat bredband, byalag och samhällsuppbyggnad.

  • När ett markområde ska detaljplaneras är det flera steg som måste genomföras för att säkerställa att planen möter lokala behov och riktlinjer. Det inkluderar detaljplaner, bostadsförsörjningsriktlinjer och översiktsplaner, vilka är avgörande för att skapa hållbara och trivsamma boendemiljöer.

  • Här hittar du information om kommunens mark- och exploateringsfrågor. Du kan läsa om bland annat markanvisningar och försäljning av tomter.

  • Mark står inför en bredbandsutbyggnad. Kommunfullmäktige har antagit en ny bredbandsstrategi.

  • I Marks kommun finns 16 byalag som genom frivilliga insatser visar ett stort engagemang som bidrar till att utveckla sina orter och därmed hela kommunen. Byalagen fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen.

  • Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Här kan du filtrera på ort, status och kategori för att hitta det projekt du söker.

  • Platsutveckling handlar om att skapa levande och livskraftiga platser. Att skapa attraktivitet för företag, investeringar, boende och besökare och att göra det genom att utgå från den unika platsens förutsättningar, utmaningar och behov.