Sidans innehåll

Torghandel och offentlig plats

I Marks kommun finns tre torg som är tillgängliga för torghandel: Mor Kerstins torg i Kinna, Parktorget i Skene och Fritsla torg – samtliga öppna för torghandel. Är du intresserad av att anordna något på andra offentliga platser eller utanför tider för torghandel, behöver du ha polistillstånd.

På torgen har vi handel på helgfria torsdagar, fredagar och lördagar. Vill du anordna något en annan dag behöver du tillstånd från polisen.

Tider för torghandel

  • Helgfria torsdagar och fredagar: Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 18.00.
  • Helgfria lördagar och midsommarafton: Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 15.00.

Försäljning av julgranar och julartiklar får med kommunens tillstånd pågå under samtliga dagar från och med den 1 december till och med den 23 december klockan 08.00–20.00 och på julafton klockan 08.00–14.00.

Avgifter för torghandel

När det finns lediga torghandelsplatser kan du som försäljare ansöka om maximal två saluplatser. I sådana fall ska platserna ligga intill varandra.

  • En plats cirka 22 kvadratmeter kostar 250 kronor per dag
  • En årsplats kostar 5 500 kronor
  • El kostar 150 kronor per dag. Skriv en notering i din ansökan om du behöver en- eller trefas.

Avgifterna gäller under förutsättning att du som försäljare samlar ihop och avstädar platsen och ta bort eventuellt avfall. Din ansökan ska vara inskickad tio dagar innan försäljningstillfället.

Ansök om tillstånd för torghandel

För att ansöka om tillstånd för torghandel använder du vår e-tjänst "schaktningstillstånd". Skapa först ett konto, logga sedan in och välj ”markupplåtelse” och sedan typ ”torghandel”. Fyll i alla uppgifter och markera på kartan och skicka in. Vi återkopplar därefter till dig.

Regler för offentlig plats

Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen lämnar ett yttrande. Vill du nyttja en offentlig plats behöver du söka polistillstånd och i vissa fall också bygglov.

Ansök om polistillstånd

Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som finns hittar du på Polisens webbplats. Där hittar du också e-tjänster för att ansöka. Tänk på att i din ansökan till polisen beskriva så tydlig som möjligt om vad du ska göra, hur du vill använda den offentliga platsen, om du behöver el och i såfall om det ska vara en- eller trefas. Beskriv till exempel om det ska vara uppträdande, någon form av ljudanläggning, servering, om gator behöver stängas av, om befintlig torghandel berörs eller om du behöver tillgång till el. Bifoga alltid en skiss över arrangemanget och berört område när du skickar in din ansökan till Polisen.

Ansök om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Så går ansökningsprocessen till hos oss

Om trafiken påverkas eller gatorna behöver stängas av ska du också ansöka om en trafikanordningsplan. Det gör du via vår e-tjänst "schaktningstillstånd".

När kommunen fått ditt ärende för yttrande går vi igenom följande:

  • Om din ansökan behöver kompletteras. Vi kontaktar dig i så fall.
  • Ska gator och torg stängas av upprättar vi en trafikavstängningsplan.
  • I fall det behövs resurser från kommunen, till exempel öppning av elskåp.
  • Om torghandeln berörs ställs den in om inte ytorna kan samordnas.

När vi gått igenom allt lämnar vi vårt yttrande till Polisen som meddelar dig om du har fått tillstånd eller avslag.

Regler för affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen