Vatten och avlopp

Här hittar du information som berör vatten och avlopp, e-tjänster och information om anmälningar kopplat till det - oavsett om du har kommunalt vatten och avlopp, egen brunn eller avloppsanläggning.

  • Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar och parker. Dagvatten ska tas om hand på den fastighet där det kommer eller ledas via speciell ledning till ett vattendrag. I gator finns ofta rännstensbrunnar som leder bort dagvattnet.

  • Dricksvatten från egen brunn och enskilt avlopp.

  • Bor du i ett område där det finns kommunala ledningar för dricksvatten och avlopp ser vi till att vattnet kommer hem till dig och vi tar hand om ditt avloppsvatten.

  • Slam finns i alla typer av enskilda avlopp. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att din slamanläggning blir tömd minst en gång per år.

  • Marks kommun har en strategisk vatten- och avloppsplanering för att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

  • Vatten är en grundförutsättning för allt liv på vår jord. För oss i Sverige är rent vatten lika självklart som luften vi andas. Men för att det ska vara så även i framtiden måste vi alla hjälpas åt att skydda och bevara våra vattentillgångar.