Sidans innehåll

Brandskydd och sotning

Samarbete är avgörande för att minska brandrisken hemma. Majoriteten av dödsfall i bränder sker i bostäder, ofta orsakade av rutinmässiga aktiviteter som torrkokning, sängrökning, ouppmärksammade ljus och barn som leker med eld. Att vara medveten om dessa risker och agera förebyggande är nödvändigt för att skydda liv och egendom.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en strukturerad metod där en organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet. Det omfattar både förebyggande åtgärder och beredskap för att hantera eventuella bränder. Genom att identifiera risker och utveckla strategier för riskminimering, samt genom utbildning och dokumentation, säkerställer SBA att personalen är medveten och rustad att agera vid brand. Kontroller används för att säkerställa efterlevnad och upptäcka och åtgärda eventuella brister. Sammantaget är SBA en proaktiv och organiserad metod för att skydda en verksamhet mot bränder.

Brandvarnare

Brandvarnare utgör en kostnadseffektiv livförsäkring och är en nödvändig säkerhetsåtgärd för varje hem. Att ha en fungerande brandvarnare monterad i taket ökar avsevärt möjligheten att överleva och ta sig ut i händelse av en brand. Varje år förlorar över 100 människor sina liv till bränder, och majoriteten av dessa tragedier inträffar i människors egna bostäder.

Brandvarnare spelar en avgörande roll i att upptäcka rök eller eld i ett tidigt skede, vilket ger värdefull tid för evakuering och att larma brandkåren. Denna enkla enhet kan vara skillnaden mellan liv och död. Genom att installera och regelbundet kontrollera din brandvarnare ökar du inte bara din personliga säkerhet utan även säkerheten för dina nära och kära.

På dinsakerhet.se kan du hitta ytterligare information om vikten av brandvarnare och få vägledning om hur du bäst skyddar ditt hem och din familj från brandrisker. Det är viktigt att vara medveten om de rekommendationer och riktlinjer som finns för att säkerställa att din brandvarnare är i optimalt skick. En liten insats kan göra stor skillnad när det kommer till att förhindra tragedier och skydda liv. Säkerheten bör alltid vara högsta prioritet, och en fungerande brandvarnare är en grundläggande, men kritisk, del av den övergripande säkerhetsplanen för varje hem.

Sotning

I Marks kommun är Sotarn'n i Mark det företag som har ansvaret för sotningstjänsterna. Detta utförs på uppdrag av Räddningstjänsten inom Södra Älvsborgs Räddningsförbund. När det är dags för sotning hemma hos dig kommer du att bli kontaktad av Sotarn'n i Mark. Om du har några frågor angående sotningstjänsterna är du välkommen att kontakta dem eller ta del av mer information på deras webbplats.

Södra Älvsborgs Räddningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kaminer och eldstäder

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade.

Om du ska sätta i en kamin eller elstad behöver du anmäla detta till byggenheten.

Till sidan om Anmälan om kaminer och eldstäder

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen