Bygga nytt, ändra och riva

Här kan du läsa om bland annat bygglov, marklov, rivningslov och anmälningsärenden.

  • Här får du veta om det krävs en anmälan eller ansökan för det du ska bygga. Du får även veta hur processen för bygglovet går till.

  • Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till ett K-märkt hus.

  • Här hittar du information om lantmäteri, adress- och namnsättning samt kart- och mätningstjänster.

  • Marklov behövs om du ska göra arbeten i marken så att den påverkas på ett betydande sätt.

  • Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet, trädgård och byggnad i vårdat skick.

  • När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov

  • Strandskyddet finns till för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten.

  • Om du bygger utan bygglov eller startbesked riskerar du få betala en sanktionsavgift.

  • För att få gräva och schakta i mark som kommunen äger behöver du ansöka om tillstånd.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30