Avfall och återvinning

Här hittar du information om avfall och återvinning, ditt avfallsabonnemang och var du ska lämna ditt avfall.

 • Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för sophämtning och betala en renhållningsavgift. Avgiften beror på hämtningsintervall och storlek på kärl eller brunn.

 • Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt och rivningsarbeten. Det kan exempelvis vara trä, gips, isolering, tegel och plast.

 • Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du som privatperson lämnar det på återvinningscentralen Skene skog eller till den mobila återvinningscentralen.

 • Från och med 2024 har Marks kommun tagit över ansvaret för insamlingen av förpackningar från flerbostadshus och sedan 2022 ansvarar kommunen även för insamling av tidningar/papper.

 • På kommunens 16 återvinningsstationer kan du lämna tidningar, returpapper, förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Här kan du också lämna textil och kläder till återanvändning och återvinning och på de flesta stationer kan du lämna småbatterier.

 • Här hittar du olika sorters avfall och var du kan lämna det. Klicka på rubrikerna för att få mer information om hur du återvinner i Mark.

 • Att förebygga avfall sparar pengar och minskar påverkan på miljön. Var rädd om dina och jordens resurser och minska ditt avfall. Här får du tips och inspiration!

 • Alla kan bidra till att hålla vår omgivning ren genom att plocka upp och ta hand om skräp. Det är ett miljöproblem vi alla kan göra något åt på ett enkelt och effektivt sätt.

 • Genom en ny lagstiftning kommer alla Sveriges kommuner ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Här kan du läsa om vilka förändringar som gäller för dig som bor i Marks kommun.

 • Här får du reda på de viktigaste sakerna du ska tänka på för att tömningen av dina sopkärl ska fungera bra.

 • Idag får du bioplastpåsar för ditt matavfall. Vill du testa papperspåsar istället har du möjlighet att hämta dem i kommunhusen eller på något av kommunens bibliotek.

 • Tiks Pacs miljöstationer finns på flera ställen i kommunen där du kan ta en skräppåse när du ska på picnic, till stranden, ut med hunden eller på en shoppingrunda.

 • I Mark har vi två återvinningscentraler, Skene skog och den mobila återvinningscentralen. Du har också möjlighet att besöka återvinningscentralen i Veddige, Bollebygd, Svenljunga och snart även Borås. Här kan du återvinna och bidra till en hållbar hantering av ditt avfall.

 • Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning, slamtömning och vatten- och avloppstjänster skrivs över till rätt person.