Energi och uppvärmning

Här får du tips och råd om energiförbrukning, hur du eldar trädgårdsavfall och och om solceller.

  • Kompostera för miljön, elda endast om nödvändigt. Brandsäkerhet och återvinning prioriteras. Se lokala föreskrifter för regler kring småskalig eldning.

  • Att minska energiförbrukningen förbättrar din ekonomi och miljö. Eftersträva ett inomhusklimat som ger hälsa, hygien, komfort och säkerhet.

  • Solfångare och solcellspaneler är så kallade solenergianläggningar. De kräver i vissa fall bygglov om din byggnad ligger inom detaljplanerat område.

  • Om du planerar att installera en värmepump för berg- sjö eller jordvärme ska du anmäla detta till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla din luftvärmepump.