Sidans innehåll

En lärare står i ett klassrum omgiven av elever som räcker upp handen. 

Stommenskolan

Stommenskolan ligger i Kinna som är en av de tre orterna Kinna, Skene och Örby som benämns som Marks kommuns centralort.

Stommenskolan har årskurserna F till 6 samt fritidshem. På skolan finns cirka 330 elever. Här finns även anpassad grundskola från årskurs 1 till 6. Närmaste högstadieskola är Lyckeskolan som också ligger i Kinna.

Om Stommenskolan

Stommenskolan ligger centralt i Kinna med närhet till grönområde och Backagårdsbadet vilket är ett kommunalt utomhusbad. Skolan är uppdelad i två enheter, förskoleklass till årskurs tre och årskurs fyra till sex. Båda har tillhörande fritidsavdelningar.

På Stommenskolan finns också anpassad grundskola upp till och med årskurs sex.

I varje årskurs har vi två parallella klasser, och varje klass har sitt eget klassrum intill den andra klassen. Lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i arbetslag som är organiserade efter varje stadie. Detta skapar en nära gemenskap där personalen blir väl förtrogna med barnen under hela deras dag. Genom att arbeta så nära tillsammans får vi en komplett bild av barnen i klasserna. Detta ger oss goda möjligheter att främja samverkan mellan skolan och fritidshemmet.

Vi strävar efter att skapa en skola där barnens rätt till trygghet, glädje och utveckling står i fokus. Tillsammans bygger vi framgångar, från liten till stor med hjälp av engagemang, glädje, kunskap, lust och trygghet. Vår värdegrund genomsyrar allt arbete på skolan. Som pedagog på Stommenskolan är ditt uppdrag alltid att främja varje elevs utveckling.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

Stommenskolans fritidshem är indelat i tre avdelningar. Lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i arbetslag. Detta skapar en nära gemenskap där personalen blir väl förtrogna med barnen under hela deras dag. Genom att arbeta så nära tillsammans får vi en komplett bild av barnen.

Kontakta fritidshemmet

Paletten A: 070-627 45 86
Paletten B: 076-949 72 56
Blå åk 1-2: 076-275 92 03
Grön åk 3-6: 076-275 91 06
Det går bra att skicka sms.

Kontakta Stommenskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 73 50
Adress: Backagårdsgatan 13, 511 57 Kinna
Mejladress: stommenskolan@mark.se

Rektor åk F-3: Pernilla Åkerström
Telefon: 0320-21 74 97
Mejladress: pernilla.akerstrom@mark.se

Rektor åk 4-6: Camilla Ekberg
Telefon: 0320-21 77 27
Mejladress: camilla.ekberg@mark.se

Rektor anpassad grundskola åk 1-6: Katharina Myrén
Telefon: 0320-21 81 44
Mejladress: katharina.myren@mark.se

Specialpedagog: 073-971 61 40 (numret används av flera)
Skolsköterska: 0320-21 81 46
Skolkurator: 0320-21 71 56
Skolpsykolog: 0320-21 72 12

Kök: 0320-21 73 62

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen