Sidans innehåll

Lyckeskolan omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Lyckeskolan

Lyckeskolan ligger i Kinna som är en av de tre orterna Kinna, Skene och Örby som benämns som Marks kommuns centralort.

Lyckeskolan har årskurserna 7 till 9. På skolan finns cirka 600 elever. Här finns även anpassad grundskola för årskurserna 7 till 9.

Om Lyckeskolan

Lyckeskolan är en helt nybyggd skola för cirka 600 elever. Den stod klar inför skolstarten höstterminen 2021. Skolan är utformad och planerad tillsammans med personal, skolledning, arkitekter och byggbolag.

Varje årskurs är lokalmässigt delad i två så kallade hemvister. Man kan beskriva det som att skolan är uppdelad i sex delar. Denna uppdelning syftar till att skapa en känsla av trygghet och samhörighet bland eleverna. I den nya skolan skapas också stora möjligheter för flexibel undervisning.

Det finns ytterligare en hemvist på skolan och den är för de elever som går anpassad grundskola. Denna del av skolan är extra anpassad för just dessa elevers behov.

Här finner du information om skolformen anpassad skola.

Skolan har en mycket välutrustad aula och två fullstora idrottshallar varav en har läktare för 500 personer. Personalen har gemensamt arbetat fram en modell som vi kallar Lyckemodellen. Den beskriver rutiner, förhållningsätt och undervisningsstruktur. Vi har en inbjudande och fantastisk utemiljö och ett varmt och inkluderande arbetsklimat.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakta Lyckeskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 74 25, 0320-21 73 35
Adress: Skjutsgatan 7, 511 54 Kinna
Mejladress: lyckeskolan@mark.se

Rektor: Kristin Kjellander
Telefon: 0320-21 72 55
Mejladress: kristin.kjellander@mark.se

Biträdande rektor: Helena Gillberg
Telefon: 0320-21 81 58
Mejladress: helena.gillberg@mark.se

Biträdande rektor: Anette Frostmarker
Telefon: 0320-21 74 50
Mejladress: anette.frostmarker@mark.se

Rektor anpassad grundskola åk 7-9: Laila Grönesjö
Telefon: 0320-21 75 46
Mejladress: laila.gronesjo@mark.se

Specialpedagog: 0320-21 70 79, 0320-21 82 85
Skolsköterska: 0320-21 81 50, 0320-21 81 45
Skolkurator: 0320-21 81 15
Skolpsykolog: 0320-21 72 12

Intendent: Linda Forsberg 0320-21 80 69
Studie- och yrkesvägledare: 0320-21 76 14
Skolbibliotek: 0320-21 76 04
Kök: 0320-21 74 26

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen