Sidans innehåll

Marks anpassade gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är speciellt utformad för dig som inte längre omfattas av skolplikten och som behöver extra stöd på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Det är en fyraårig utbildning som består av nationella yrkesprogram eller individuella program för att möta dina unika behov. Målet är att du ska kunna delta aktivt i samhället och få en god grund för yrkeslivet eller fortsatta studier.

Yrkesinriktade nationella program

De nationella programmen på Marks anpassade gymnasieskola har tre olika yrkesinriktningar. Där ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, apl, vilket betyder att du får göra delar av din utbildning på arbetsplatser.

Anpassad gymnasieskola IMY

Administration, handel och varuhantering

Låter det roligt att arbeta i butik, på ett kontor eller att göra reklam? Den här utbildningen blandar lektioner med praktik på arbetsplatser. Du får lära dig uppgifter på ett kontor, använda dator eller iPad och att sköta ett företag. Du får också prova på att arbeta inom handel, möta kunder och ge god service.

Fastighet, anläggning och byggnation

Det här är en utbildning för dig som är en fixare och gillar att jobba med olika verktyg. Utbildningen för­­bereder dig för att arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och hantverk.

Hotell, restaurang och bageri

Det här programmet är ett perfekt val för dig som tycker om utmaningar och att träffa nya människor. Här lär du dig grund­läggande kunskaper inom restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditori­varor, livsmedels­hygien, dukning och matlagning.

Individuellt program

Om du inte har möjlighet att följa undervisningen på ett nationellt yrkesprogram kan du gå ett individuellt program. Till­sammans utformar vi en personlig studieplan som ger dig kunskaper för ett aktivt liv, utifrån dina personliga förutsättningar och intressen. Ämnesområden här är estetisk verksamhet, hem- och konsumentkun­skap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

ag iv

Ansökan och mottagande

Vårdnadshavare till en elev som har gått anpassad grundskola och som önskar fortsätta till anpassad gymnasieskola behöver inte göra någon ansökan. Utredningen som gjordes inför grundskolan granskas och kompletteras av Marks kommun, därefter beslutas om eleven har rätt att tas emot i den anpassade gymnasieskolan.

Det är endast vårdnadshavare till barn som inte har gått anpassad grundskola som behöver ansöka om mottagande till anpassad gymnasieskola. Man gör då en noggrann utredning innan ett beslut tas. Kontakta gärna barnets rektor om du har några frågor om detta.

Läs mer på sidan om anpassade skolformer i Marks kommun.

En elev som har avslutat anpassad grundskola har även möjlighet att ansöka till gymnasieskolans introduktionsprogram; yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Information om intruduktionsprogrammen hittar du här.

Elevhälsa

Du som går anpassad gymnasieskola tillhör Marks kommuns centrala elevhälsa och deras kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakt

Anpassad gymnasieskola i Mark
Mejladress: anpassadgymnasieskola@mark.se

Laila Grönesjö, rektor för enhet E
Telefon: 0320-21 75 46
Mejladress: laila.gronesjo@mark.se

Fler kontaktuppgifter till Marks Gymnasieskola hittar du här.

mg_logo

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen