Sidans innehåll

Hur kan du använda diariet?

Du som vill har rätt att ta del av Marks kommuns olika diarium. Ett diarium är en typ av register hos en myndighet. Där registreras varje dag vilka handlingar som kommit in till kommunen, skickats ut eller upprättats där.

De flesta av de handlingar som är av betydelse för kommunens verksamhet registreras i diariet. Vissa handlingar hålls ordnade på annat sätt. Du kan läsa vad en handling är på sidan om offentliga handlingar.

Här hinns mer information om offentlig handling

Vänd dig till den nämnd vars diarium du vill ta del av. Du behöver ange vilken tidsperiod du vill se. Detta eftersom diariet sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Läs mer om Marks kommuns nämnder

Varje måndag lägger Marks kommun upp så kallade postlistor här på webben. Postlistorna visar vilka handlingar som har kommit in till eller har skickats från kommunen under föregående vecka.

Här hittar du kommunens postlistor

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning