Sidans innehåll

Regler för sekretess

Viss information som Marks kommun hanterar är hemlig. Detta för att till exempel skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Det kan även vara för att skydda kommunens affärspartner om deras verksamhet eller för att skydda rikets säkerhet.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga och då har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av.

Det är alltid lagen som avgör

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler som bestämmer vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som omfattas av sekretess och vad som är offentligt. Även om någon anger till kommunen att det ska vara hemligt, är det sekretess bara om offentlighets- och sekretesslagen medger det.

Bedöms vid varje tillfälle

Sekretessen ska bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Kommunen kan därför inte sekretessbelägga en handling för all framtid. Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut om att inte lämna ut handlingar/information.

Läs mer om offentlig handling – om hur en begäran hanteras

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning