Sidans innehåll

Ekonomi och budget

En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som kommunmedlemmarna betalar. Pengarna fördelas mellan kommunens verksamheter, till exempel skola, vård, omsorg och stadsutveckling. Hur pengarna fördelas bestäms av politikerna varje år i kommunens budget.

Budget

Budgeten anger ramen för de resurser och den verksamhet som ska göras det kommande året. Budgeten anger också en plan för ytterligare tre år framåt. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, beslutar om budgeten vid sitt junisammanträde.

Budget 2024–2027 för Marks kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget 2025–2028 för Marks kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport

För perioden januari-augusti gör kommunen en uppföljning av ekonomi och verksamhet.
Delårsrapport 2023 för Marks kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur kommunen har lyckats leva upp till de ambitioner som finns i kommunens budget. I årsredovisningen hittar du information om kommunens ekonomiska läge.
Årsredovisning 2022 för Marks kommun Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2023 för Marks kommun 2023 Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas nämndplaner

Genom budgeten ger kommunfullmäktige en ekonomisk ram för driften av kommunens verksamheter till nämnderna. Nämnderna fördelar sedan budgetramen mellan sina verksamheter. Nämnderna har ett självständigt ansvar för sin ekonomi och sätter själva rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll.

Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 550.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och miljönämndens nämndplan 2024-2025 Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen nämndplan 2024-2025 Pdf, 514.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 485.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknik- och servicenämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden nämndplan 2024-2025 Pdf, 297.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas delårsrapporter

För perioden januari–augusti gör nämnderna en uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport 2023 Pdf, 834.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och miljönämnden delårsrapport 2023 Pdf, 979.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport 2023 Pdf, 487.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden delårsrapport 2023 Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämnden delårsrapporter 2023 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknik- och servicenämnden delårsrapport 2023 Pdf, 537.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden delårsrapport 2023 Pdf, 198.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas årsrapporter

Efter året gör nämnderna en årsrapport med uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden årsrapport 2023 Pdf, 548.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och miljönämnden årsrapport 2023 Pdf, 789.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen årsrapport 2023 Pdf, 607.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden årsrapport 2023 Pdf, 789.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämnden årsrapport 2023 Pdf, 576.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden årsrapport 2023 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknik- och servicenämnden årsrapport 2023 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden årsrapport 2023 Pdf, 241.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden årsrapport 2023 Pdf, 948.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden årsrapport 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen årsrapport 2022 Pdf, 542.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden årsrapport 2022 Pdf, 589.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljönämnden årsrapport 2022 Pdf, 450.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan- och byggnadsnämnden årsrapport 2022 Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden årsrapport 2022 Pdf, 450.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden årsrapport 2022 Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknik- och servicenämnden årsrapport 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Äldreomsorgsnämnden årsrapport 2022 Pdf, 388.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden årsrapport 2022 Pdf, 327.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skattesats

Kommunalskatten i Marks kommun är 21,51 kronor.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning