Regler och styrande dokument

Utöver de lagar som styr den kommunala verksamheten, utformar kommunens förtroendevalda lokala styrdokument som beskriver hur kommunen ska organiseras och skötas samt vad som ska gälla i kommunen