Årsredovisning

Senast uppdaterad den 21 juli 2017

Här hittar du dels den samlade årsredovisningen för hela kommunen, dels nämndernas och bolagens egna verksamhetsberättelser.

Årsredovisningen inleds med en kort sammanfattning över året som gått och reflektioner från kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande Peter Landgren (S) och förre kommunchefen Susanne Erixon. Nytt för i år är en sida med infografik med snabba fakta om Marks kommun - saker du kanske inte visste om kommunen.

Sedan följer förvaltningsberättelsen som ger en samlad beskrivning av verksamhetsåret. Den belyser väsentliga delar av kommunens verksamhet och ekonomi.

Årsredovisningen innehåller också ett avsnitt med finansiella analyser och sammanfattande kommentarer av det ekonomiska utfallet.

I nämndernas verksamhetsberättelser och bolagens bokslut finns en beskrivning av deras respektive verksamheter och ekonomi under året.

Publicerad av: Marks kommun