Årsredovisning

Senast uppdaterad den 3 maj 2023

Här hittar du dels den samlade årsredovisningen för hela kommunen, dels nämndernas och bolagens egna verksamhetsberättelser.

Tidigare årsredovisningar och årsrapporter

Nedan kan du ladda ner tidigare årsredovisningar för Marks kommun och kommunala bolag. Här finns även årsrapporter för kommunens nämnder. 

Publicerad av: Marks kommun