Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Vår vision

Bild på maskros i solsken. Fotograf: Magnus Larsson

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Visionen pekar ut färdriktningen. Den är en gemensam ledstjärna och berör alla som bor och verkar i vår kommun.

Marks kommuns vision:

  • Mark är känd som en attraktiv kommun.
  • En kommun där det är bra att bo och verka.
  • En kommun där livskvalitet står i fokus.

Strategiska områden

För att jobba mot visionen har kommunfullmäktige pekat ut ett antal strategiska områden som talar om vem målen gäller, vad som ska uppnås och varför.

  • I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential
  • I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv
  • I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen
  • I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Publicerad av: Marks kommun