Vår vision

Bild på maskros i solsken. Fotograf: Magnus Larsson

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Visionen pekar ut färdriktningen. Den är en gemensam ledstjärna och berör alla som bor och verkar i vår kommun.

Marks kommuns vision:

  • Mark är känd som en attraktiv kommun.
  • En kommun där det är bra att bo och verka.
  • En kommun där livskvalitet står i fokus.

Strategiska områden

För att jobba mot visionen har kommunfullmäktige pekat ut ett antal strategiska områden som talar om vem målen gäller, vad som ska uppnås och varför.

  • I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential
  • I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv
  • I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen
  • I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Publicerad av: Marks kommun