Vår vision

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Mark har en vision som är skapad av – och för – oss som bor i Mark. Den handlar om en nära kommun med människan i fokus. Vi lever nära vår vackra natur, nära våra drömmar och passioner och nära varandra.

En vision är större än ett mål. Den är en drömbild av hur livet i Mark ser ut och ska fungera som en ledstjärna i allt vi gör under många år framöver. Därför är den ett av kommunens allra viktigaste dokument.

Visionen talar inte om i detalj hur vi tar oss framåt. Och det är inte ens säkert att vi når hela vägen fram. Däremot berättar den om vilken riktning vi ska ta och hur vi vill att vår framtid tillsammans ska se formas och se ut. 

Visionen rör oss alla i Mark

Visionen rör oss alla i Mark, både dig som bor och verkar i kommunen och påverkar även dig som besöker oss. Och vi är många som varit med och skapat den, inte minst alla Markbor som hjälpt oss genom att tycka till och komma med bra idéer.

Unga som gamla, företagare, föreningsmänniskor har varit med i arbetet. Det är också en tanke med visionen, att vi tillsammans formar en god framtid.

Genom att klicka på den här länken kan du läsa visionen för Mark

Publicerad av: Marks kommun