Sidans innehåll

Kaminer och eldstäder

För att installera en eldstad , tillexempel en braskamin eller öppen spis med rökkanal, krävs att du får ett startbesked. För att få ett startbesked ska du göra en anmälan till byggenheten.

För att installera en eldstad, till exempel en braskamin eller öppen spis med rökkanal, krävs att du får ett startbesked. För att få ett startbesked ska du göra en anmälan till oss. Om du bygger en ny skorsten kan det krävas bygglov ifall skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende.

Startbesked

För att installera en eldstad, till exempel en braskamin eller öppen spis med rökkanal, krävs att du får ett startbesked. För att få ett startbesked ska du göra en anmälan till oss. Om du bygger en ny skorsten kan det krävas bygglov ifall skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende.

Anmälan

När du gör en anmälan vill vi att du skickar in en prestandadeklaration för samtliga produkter som ska installeras. Då vet vi vad du installerar och kan bedöma produktens lämplighet utifrån bestämmelser om till exempel verkningsgrad koloxidutsläpp. Kravnivåer gäller både om du installerar i ett nytt hus eller i ett redan befintligt hus. Om du vill göra en installation i ett befintligt hus kan bygg- och miljönämnden godkänna avsteg från kraven med hänsyn till verksamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Du gör en anmälan via vår e-tjänst.

Godkännas av besiktningsman

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman som vanligtvis är skorstensfejarmästaren. När den är godkänd fyller du i kontrollplanen som följde med startbeskedet och skickar in den till byggenheten.

Åtgärder som du måste anmäla:

  • Installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna
  • Installera braskasett eller spisinsats i en befintlig öppen spis.
  • Byte av bränsleslag, till exempel el- och oljepanna till olje- och vedpanna eller oljeeldning till pelletseldning
  • Byte eller ändring av skorsten
  • Annan väsentlig ändring, till exempel byte från braskamin till kakelugn
  • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Tänk på

Kontakta gärna skorstensfejarmästare eller sakkunnig innan du köper eldstad eller rökkanal för att diskutera vad som är lämpligt i just ditt projekt.

Vedelning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Det är viktigt att du eldar på rätt sätt om du tänker elda med ved.

Eldning

Handlingar du behöver skicka in:

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

Byggherren måste se till att använda byggprodukter med rätt egenskaper. Alla byggprodukter måste ha både prestandadeklaration och CE-märkning enligt EU:s byggproduktförordning.

Det är tillverkarens ansvar att fastställa vilka krav deras produkter måste uppfylla och att skapa relevant produktinformation. Den som säljer produkterna vidare måste se till att skicka med nödvändig dokumentation.

CE-märkningen indikerar att byggprodukten har genomgått en bedömning av dess egenskaper, och tillverkaren tar ansvar för att dess prestanda motsvarar vad som anges i prestandadeklarationen.

Det är viktigt att förstå att CE-märkningen ensam inte är ett godkännande eller bevis på att en specifik byggprodukt är lämplig för användning i en särskild kontext.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen