Sidans innehåll

Elevhälsa i grundskolan

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan. Alla som arbetar i skolan ansvarar för att eleverna trivs, mår bra och är trygga.

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser som ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kontaktuppgifter till grundskolornas elevhälsa hittar du genom att klicka dig in till den skola du söker.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för den medicinska delen av elevhälsan och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Här finns Hälso- och sjukvårdslagen att läsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsosamtal

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal i förskoleklass, årskurserna 2, 4, 6 och 8 samt i årskurs 1 på gymnasiet. Dessa samtal görs för att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Kontroller som görs är exempelvis tillväxt, syn, hörsel och rygg beroende på vilken årskurs eleven går i.

Har du frågor om ditt barns hälsosamtal kontakta skolans skolsköterska. Skolsköterskan kan vid behov boka tid för elev hos skolläkaren.

Vaccination samt lämna samtycke vid vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. För att kunna vaccinera krävs att barnens vårdnadshavare godkänner det. Det görs genom ett digitalt samtycke med bankid. Detta är kopplat till kommunens journalsystem, via en länk.

Här lämnar du samtycke. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsans dokumentation

Marks kommuns elevhälsa använder ett digitalt system som heter PMO. I PMO görs den dokumentation som behövs i elevhälsans arbete.

Skolkurator och skolpsykolog

Skolkuratorn ger råd och stöd till elever, vårdnadshavare och skolans personal. Skolkuratorn är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan. Dessa resurser kan vara exempelvis socialtjänsten, ungdomsmottagningen samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Skolpsykologens uppdrag är att ge psykologisk kunskap i syfte att främja lärande och psykisk hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar för att alla elever ska få det stöd och hjälp de behöver. Alla elever har olika förutsättningar att nå sina mål och specialpedagogernas uppgift är att hitta ett sätt för eleven att få en god lärmiljö där pedagogiken och undervisningen anpassas utifrån dessa förutsättningar.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen