Sidans innehåll

marks_gymnasieskola_eht

Elevhälsa på Marks Gymnasieskola

Du som elev står i centrum hos oss och vårt elevhälsoteam finns här för att du ska känna dig trygg i skolan och få hjälp när du behöver. Det kan handla om saker som ensamhet, mobbning eller stöd för dig som har läs- eller skrivsvårigheter. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till kurator, skolsköterska, specialpedagog, trygghetsteam och ungdomsutvecklare.

Skolkuratorer

Om du vill prata om saker som relationer, studiemotivation, stress, ångest, depression, identitet och självkänsla, sexualitet, våld, droger med mera kan du vända dig till en kurator för stödsamtal eller få hjälp med vart du kan vända dig för ytterligare hjälp. Det är frivilligt att prata med oss och vi har tystnadsplikt, men om det finns misstanke om att en elev far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Du kan ta kontakt direkt eller via lärare, Itslearning, e-post, telefon eller sms. Du hittar oss i elevhälsans lokaler vid Arenahallens entré.

Rose-Marie Nordgren, skolkurator
Telefon: 0320-21 73 79
Mejladress: rose-marie.nordgren@mark.se

Emmy Jarlros Grip, skolkurator
Telefon: 0320-21 78 00
Mejladress: emmy.jarlrosgrip@mark.se

Skolsköterskor

Du kan kontakta skolsköterska om allt från enkla saker som ett plåster, till större saker som att prata om något som känns riktigt jobbigt – och de har alltid tystnadsplikt. Det finns också en skolläkare som är specialist inom barn- och ungdomsmedicin, som du kan få kontakt med vid behov. Om det finns misstanke om att ett barn under 18 år far illa eller riskerar att fara illa, är vi enligt lag skyldiga att anmäla det.

Mottagningen är öppen mellan klockan 11.00 och 12.00, och du hittar oss i elevhälsans lokaler vid Arenahallens entré. Du kan också boka tid via e-post, telefon eller Itslearning.

Alla som börjar gymnasiet erbjuds att träffa en skolsköterska för ett så kallat hälsobesök. I första hand utgår vi från vad du själv tycker är viktigt och gör undersökningar utifrån eventuella hälsoproblem eller funderingar. Vi gör också riktade undersökningar till vissa gymnasieprogram, som hörselscreening på bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport samt industriteknik, samt färgsinne på estetiska programmet.

Hillevi Blomster, skolsköterska
Gymnasieprogram: bygg och anläggning, estet, ekonomi, introduktionsprogram, språkintroduktion, lärling, teknik, anpassad gymnasieskola
Telefon: 0320-21 73 83
Mejladress: hillevi.blomster@mark.se

Eva-Lena Erlandsson, skolsköterska
Gymnasieprogram: el och energi, natur, samhäll, vård och omsorg, introduktionsprogram
Anträffbar måndag till onsdag.
Telefon: 0320-21 81 36
Mejladress: eva-lena.erlandsson@mark.se

Specialpedagoger

Hit kan du vända dig med frågor om hur du kan studera på olika sätt och vilka hjälpmedel som skolan har att erbjuda. Du kan även få hjälp med intyg för utökad tid vid körkortsprov.

Supporttid

Våra specialpedagoger finns också ofta tillgängliga på Marks Gymnasieskolas supporttid, som är på torsdagar mellan klockan 15.00 och 16.00. Du hittar dem då i Studioteket på plan två i biblioteket. De kan till exempel hjälpa dig med att planera dina studier, lära dig använda digitala hjälpmedel eller strukturera skrivuppgifter. Kontaktuppgifter till specialpedagogerna ser du längre ner på sidan.

Du når oss via Itslearning, e-post, telefon eller sms. Självklart kan du alltid söka upp oss på våra kontor i elevhälsans lokaler med ingång från Arenahallen.

Linda Nilsson, specialpedagog
Telefon: 0320-21 73 77
Sms: 0736-76 82 11
Mejladress: linda.nilsson@mark.se

Frida Blank, specialpedagog
Telefon: 0320-21 77 58
Sms: 0739-52 03 49
Mejladress: frida.blank@mark.se

Trygghetsteam

Trygghetsteamets uppgift är att jobba främjande och förebyggande för att motverka all form av mobbning och kränkningar. Teamet består av lärare och personal från flera av Marks Gymnasieskolas olika verksamheter. Om du känner dig utsatt eller ser, hör eller tror att någon utsätts för mobbning eller annan kränkande behandling, är du välkommen att prata med någon av oss. Vi har tystnadsplikt.

Personal i trygghetsteamet.

Trygghetsteamet består av lärare och personal från olika verksamheter på Marks Gymnasieskola.

Ungdomsutvecklare

I Marks kommun finns fyra ungdomsutvecklare som tillhör den centrala elevhälsan och de jobbar både på kommunens högstadieskolor och på Marks Gymnasieskola.

Läs mer om ungdomsutvecklarnas uppdrag i kommunen här.

Örjan Struxsjö, ungdomsutvecklare
Lyckeskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0702-82 99 07
Mejladress: orjan.struxsjo@mark.se

Sofia Jarlegren, ungdomsutvecklare
Sätilaskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0703-39 77 12
Mejladress: sofia.jarlegren@mark.se

Daniel Gurney, ungdomsutvecklare
Ängskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0704-80 27 49
Mejladress: daniel.gurney@mark.se

Magnus Redig, ungdomsutvecklare
Fritslaskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0702-75 13 70
Mejladress: magnus.redig@mark.se

Studie- och yrkesvägledare

Till oss kan du vända dig om du har frågor eller funderingar kring ditt nuvarande program och studiesituation, inriktningar, individuella val och valbara kurser. Vi hjälper även till med information om fortsatta studier på högskola och universitet, yrkeshögskolor (YH), utlandsstudier och vuxenutbildning, till exempel när det gäller behörighetskrav, regler för ansökan och urval, högskoleprovet, med mera.

Pia Struxsjö, studie- och yrkesvägledare
Gymnasieprogram: ekonomi, el och energi, estet, natur, teknik, vård- och omsorg samt idrottsutbildningar.
Telefon: 0320-21 73 97
Mejladress: pia.struxsjo@mark.se

Lisa Johansson, studie- och yrkesvägledare
Gymnasieprogram: industri, bygg, samhäll, barn och fritid, försäljning, frisör, restaurang, introduktionsprogramet samt anpassad gymnasieskola.
Telefon: 0320-21 74 47
Mejladress: lisa.johansson@mark.se

Läs mer om studie- och yrkesvägledning på Marks Gymnasieskola.

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsans personal under respektive rubrik här ovanför.

Fler kontaktuppgifter till Marks Gymnasieskola hittar du här.

mg_logo

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen