Sidans innehåll

Ungdomsutvecklare

I Marks kommun finns fyra ungdomsutvecklare som tillhör den centrala elevhälsan. Du kan träffa dem på kommunens högstadieskolor och på Marks Gymnasieskola. Deras uppdrag är att förebygga att unga mellan 12 och 20 år hamnar i situationer som kan leda till kriminalitet, droganvändning och socialt utanförskap. Genom att skapa nära relationer med ungdomarna försöker de påverka deras livsval i positiv riktning.

Detta kan ungdomsutvecklarna hjälpa till med

Ungdomsutvecklarna har en stark koppling till högstadieskolornas och gymnasiets elevhälsoteam och är en del av trygghetsteamet på Marks Gymnasieskola. De kan involveras i händelser och uppdrag även utanför skolans fasta tider och samarbetar också med olika aktörer både inom och utanför kommunen.

Med hjälp av sitt stora kontaktnät och samverkan strävar ungdomsutvecklarna efter att kunna agera i ett tidigt skede för att förebygga problem. De kan ge individuellt stöd och i grupp, samt vid behov lotsa ungdomarna mot andra aktörer och i samhället där specialiserad kompetens finns tillgänglig.

Kontakta ungdomsutvecklarna

Örjan Struxsjö
Lyckeskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0702-82 99 07
Mejladress: orjan.struxsjo@mark.se

Sofia Jarlegren
Sätilaskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0703-39 77 12
Mejladress: sofia.jarlegren@mark.se

Daniel Gurney
Ängskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0704-80 27 49
Mejladress: daniel.gurney@mark.se

Magnus Redig
Fritslaskolan och Marks Gymnasieskola
Telefon: 0702-75 13 70
Mejladress: magnus.redig@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen