Sidans innehåll

Stöd i förskola och grundskola

Alla barn och elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. I skolan ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. En del barn och elever behöver stöd under sin skolgång.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar är den minst ingripande stödinsats inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan exempelvis vara hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel eller att en speciallärare arbetar med eleven under en viss tid. Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor utreda elevens behov av särskilt stöd.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram tas fram när en utredning har visat att eleven är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet beskrivs elevens behov och på vilket sätt skolan ska tillgodose behovet. Åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Vårdnadshavare får tillsammans med sitt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Här kan du som vårdnadshavare läsa mer hos Skolverket om rätt till hjälp i skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd i förskolan

Om det visar sig att ett barn är i behov av särskilda stödåtgärder i förskolan utarbetas en handlingsplan. I handlingsplanen beskrivs barnets behov av stöd och på vilket sätt behovet ska tillgodoses.

Det är rektor som ansvarar för att en handlingsplan upprättas. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i upprättade av handlingsplanen

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen