Sidans innehåll

Fritidshem

På fritidshemmet får ditt barn tillsyn och omsorg när du arbetar eller studerar. Det kan vara innan skolan börjar på morgonen och efter skolan slutar på eftermiddagen samt då det är lov från skolan.

Fritidshemmen är integrerade i skolorna och är en del av skolans verksamhet. Ofta arbetar personalen i fritidshemmen också i skolan under dagen.

Elever har rätt att vara på fritidshem till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmen arbetar efter samma läroplan som skola och förskoleklass.

Öppettiderna är normalt mellan klockan 06.00 och 17.30 men ibland kan det finnas behov av längre öppettider.

En elev som har ett eget behov av att vara på fritids på grund av familjens situation kan också ha rätt till en plats. Kontakta skolans rektor om du upplever att ditt barn kan ha ett sådant behov.

Övergång mellan förskola och fritidshem

Har ditt barn plats på förskolan på våren det år det fyller 6 år flyttas det automatiskt över till det fritidshem som tillhör barnets skola. Detta sker från augusti månad. Ingen uppsägning från förskolan behöver göras och inte heller någon ansökan till fritidshem. Undantaget är de barn som går på en fristående förskola och önskar fritidshemsplats på en kommunal skola inför skolstarten i förskoleklass. Ni måste ansöka om plats.

Tillfälligt behov av fritids under skollov – lovdagsplacering

Om ditt barn inte behöver vara på fritidshem före och efter skolan men på lovdagar finns det möjlighet till så kallad lovdagsplacering. För att ha rätt till detta krävs samma förutsättningar som när ett barn har en plats på förskolan eller fritids, det vill säga att vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du betalar endast för de dagar du anmält att ditt barn behöver vara där.

Skolbarnsomsorg på fristående eller annan kommuns skola

En elev som valt att gå i en fristående skola eller i annan kommuns skola och är i behov av fritidstid gör en ansökan om detta i samband med ansökan till berörd skola.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen