Grundskola och förskoleklass

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023

I Marks kommunen finns det 18 grundskolor, kommunala och friskolor.

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass får ni välja skola. Ett val görs även inför årskurs 7.

För dig som ska flytta till Mark

Nedan hittar du en inflyttningsanmälan vilken du skickar till den skola du önskar att ditt barn ska gå på. 

Publicerad av: Marks kommun