Grundskola och förskoleklass

Senast uppdaterad den 28 april 2020

I kommunen finns det 18 skolor, kommunala och friskolor. När ditt barn är 6 år erbjuds plats i förskoleklassen i det upptagningsområde ni tillhör. Det finns även möjlighet att välja annan skola inom kommunen eller i annan kommun.

För dig som ska flytta till Mark. Nedan hittar du en inflyttningsanmälan vilken du skickar till den skola du önskar att ditt barn ska gå på.

 

Publicerad av: Marks kommun